Πρόγραμμα Εξετάσεων Δοκιμασίας Επάρκειας Οκτωβρίου 2019

  • Email

Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Οκτωβρίου 2019

 

Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας ανακοινώνει το πρόγραμμα για τις εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Οκτωβρίου 2019.

Το πρόγραμμα (εξεταζόμενο αντικείμενο, ημερομηνία δοκιμασίας, ώρα έναρξης δοκιμασίας, τόπος εξέτασης) έχει ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Τετάρτη 16/10/2019, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Ακαδημίας 60, 3ος όροφος, αίθουσα σεμιναρίων, ώρα έναρξης 10.00

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Τετάρτη 16/10/2019, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Ακαδημίας 60, 3ος όροφος, αίθουσα σεμιναρίων, ώρα έναρξης 13.00

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ: Πέμπτη 17/10/2019, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σίνα αρ. 3,  3ος όροφος, αίθουσα  6, ώρα έναρξης 17.30

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:  Παρασκευή 18/10/2019, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σίνα αρ. 3, 1ος όροφος, αίθουσα 1, ώρα έναρξης 16.30

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Παρασκευή 18/10/2019, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σίνα αρ. 3, 1ος  όροφος, αίθουσα 1, ώρα έναρξης 16.30

ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Παρασκευή 18/10/2019, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σίνα αρ. 3, 1ος όροφος, αίθουσα 1, ώρα έναρξης 19.00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: Δευτέρα 21/10/2019, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Ακαδημίας 60, 3ος όροφος, αίθουσα σεμιναρίων, ώρα έναρξης 9.30

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ: Δευτέρα 21/10/2019, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Ακαδημίας 60, 3ος όροφος, αίθουσα σεμιναρίων, ώρα έναρξης 12.30

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Τρίτη 22/10/2019, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Ακαδημίας 60, 3ος όροφος, αίθουσα σεμιναρίων, ώρα έναρξης 9.30

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Τρίτη 22/10/2019, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Ακαδημίας 60, 3ος όροφος, αίθουσα σεμιναρίων, ώρα έναρξης 12.30

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Τετάρτη 23/10/2019, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σίνα αρ. 3,  3ος όροφος, αίθουσα  4, ώρα έναρξης 17.30

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ: Πέμπτη 24/10/2019, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σίνα αρ. 3,  1ος όροφος, αίθουσα  1, ώρα έναρξης 18.30

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: Παρασκευή 25/10/2019, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Ακαδημίας 60, 3ος όροφος, αίθουσα σεμιναρίων, ώρα έναρξης 12.00

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Παρασκευή 25/10/2019, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σόλωνος αρ. 57, 1ος όροφος, αίθουσα Α΄ Μαθηματικών, ώρα  έναρξης 15.30

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ: Παρασκευή 25/10/2019, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σόλωνος αρ. 57, 1ος όροφος, αίθουσα Α΄ Μαθηματικών, ώρα  έναρξης 15.30

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ: Παρασκευή 25/10/2019, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σόλωνος αρ. 57, 1ος όροφος, αίθουσα Α΄ Μαθηματικών, ώρα  έναρξης 15.30

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ: Τρίτη 29/10/2019, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σόλωνος αρ. 57, 1ος όροφος, αίθουσα Α΄ Μαθηματικών, ώρα  έναρξης 10.30

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Τρίτη 29/10/2019, κτίριο Νομικής Σχολής Αθηνών, είσοδος από οδό Σόλωνος αρ. 57, 1ος όροφος, αίθουσα Α΄ Μαθηματικών, ώρα  έναρξης 13.30

Οι εξεταζόμενοι θα έχουν δίωρη προθεσμία για να επεξεργασθούν και να αναπτύξουν τα θέματα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στην αίθουσα διεξαγωγής της δοκιμασίας τριάντα (30) λεπτά νωρίτερα  από την ώρα  έναρξης της δοκιμασίας ανά αντικείμενο. Κατά το χρόνο αυτό θα πραγματοποιηθεί η εκφώνηση των ονομάτων των υποψηφίων. Υποψήφιος που δεν θα είναι παρών στην αίθουσα  κατά το χρόνο εκφώνησης των ονομάτων  θα αποκλείεται από την εξέταση.

Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να φέρουν το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατήριο.

Επιτρέπεται η χρήση κωδίκων και νομοθετημάτων, χωρίς σχολιασμό ή σημειώσεις. Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων και οποιουδήποτε διορθωτικού υλικού.

back to top