ΕΩΣ 31.10.2019: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών του άρθρου 16 Ν.4182/2013.».

  • Email
ΕΩΣ 31.10.2019: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών του άρθρου 16 Ν.4182/2013.».
back to top