Εβδομαδιαίος κατάλογος αυτεπαγγέλτως διοριζομένων δικηγόρων (άρθρο 6 Ν. 3226/2004) για ποινικές υποθέσεις

Εβδομαδιαίος κατάλογος αυτεπαγγέλτως διοριζομένων δικηγόρων (άρθρο 6 Ν. 3226/2004) για ποινικές υποθέσεις

Ο κατάλογος Δικηγόρων Νομικής Βοήθειας για την εβδομάδα από Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 αρχίζει από ΑΝΤ

Login to post comments
back to top