Εβδομαδιαίος κατάλογος αυτεπαγγέλτως διοριζομένων δικηγόρων (άρθρο 6 Ν. 3226/2004) για ποινικές υποθέσεις

Ο κατάλογος Δικηγόρων Νομικής Βοήθειας για την εβδομάδα από Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 αρχίζει από ΜΠ

 
Login to post comments
back to top