Σύνολο ΦΕΚ, ανακοινώσεων και πράξεων για τη λειτουργία Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων

Σύνολο ΦΕΚ, ανακοινώσεων και πράξεων για τη λειτουργία Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων

 

ΚΥΑ ΤΗΣ 15.5.2020: Επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 31.5.2020 κλπ

 -Επανέρχονται σε πλήρη λειτουργία οι γραμματείες των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας - κατατίθενται δικόγραφα  -  Επειδή επίκειται ο οίκοθεν προσδιορισμός των υποθέσεων που δεν δικάστηκαν με βάση τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊου (δηλαδή από 13.3.2020 και εφεξής), δεν θα γίνονται δεκτές ήσεις για την επαναφορά τους.

-Αναστέλλονται έως 31.5.2020 οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων

 Για το χρονικό διάστημα της αναστολής (παρατάθηκε έως και 31.5.2020) και κατόπιν συνεννοήσεως με τους Προϊσταμένους των Δικαστηρίων, σας γνωρίζουμε γενικά τα ακόλουθα:

Σύμφωνα και με την από 15-5-2020 ΚΥΑ, α) στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα Διοικητικά Δικαστήρια επιτρέπεται από 6.5.2020 η εκδίκαση των υποθέσεων για τις οποίες οι διάδικοι έχουν δηλώσει ότι δεν θα εμφανιστούν στο ακροατήριο, β) στα πολιτικά δικαστήρια επιτρέπονται οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση, Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού και τις ανακλήσεις αυτών.

Κατά τα λοιπά:

- Οι δίκες ενώπιον του Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών και του ΜΟΔ Πατρών αναστέλλονται και οι σχετικές δικογραφίες θα αποσυρθούν.
- Οι υποθέσεις στα Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια αποσύρονται - δεν εκφωνούνται.
- Θα δικάζονται τα αυτόφωρα πλημμελήματα.
- Ανακρίσεις θα γίνονται όσες έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα.
- Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων θα αποσύρονται και με πράξη του Προέδρου θα διατηρείται η προσωρινή διαταγή.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτουμε τις έξι ΚΥΑ αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων (που αφορούν το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 31.5.2020), καθώς και την υπ΄ αριθ. 97 Πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών Πατρών, την υπ΄ αριθ. 33/2020 πράξη της Προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών, την από 16.3.2020 ανακοίνωση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, πράξεις της Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Πατρών και της Ειρηνοδίκη Δύμης

Τηλέφωνα επικοινωνίας του Πρωτοδικείου Πατρών: 2610314490 και 2610321597.

      Επισυνάπτονται επίσης οι ΚΥΑ για την αναστολή λειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων και των υποκαταστημάτων της "Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ

    

Login to post comments
back to top