Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Πατρών για τη λειτουργία του Πρωτοδικείου έως 31.5.2020 και Πράξη του Προϊσταμένου / επισυνάπτονται

Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Πατρών για τη λειτουργία του Πρωτοδικείου έως 31.5.2020 και Πράξη του Προϊσταμένου / επισυνάπτονται

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ έως 31/5 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 15.5.2020 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ Β 1857)

1. - Επειδή επίκειται ο οίκοθεν προσδιορισμός των υποθέσεων που δεν δικάστηκαν με βάση τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊου (δηλαδή από 13.3.2020 και εφεξής), δεν θα γίνονται δεκτές κλήσεις για την επαναφορά τους.

2.- Ως προς την κατάθεση δικογράφων (ωράριο 8.30 -14.00):

Α) Η κατάθεση (και παραλαβή) δικογράφων (αγωγών, ανακοπών, κλπ και των τυχόν αιτήσεων προτίμησης) και η αίτηση -παραλαβή των σχετικών πιστοποιητικών του Α Πολιτικού τμήματος θα γίνεται στην αίθουσα (ακροατήριο) 4.

Β) Η κατάθεση ενδίκων μέσων και η κατάθεση προτάσεων και εγγράφων της νέας τακτικής διαδικασίας (ν. 4335/2015) και της παλαιάς τακτικής (ν. 2915/2001) θα γίνεται στην αίθουσα (ακροατήριο) 3. Η διαδικασία παραίτησης από τα ένδικα μέσα θα γίνεται στον ίδιο χώρο, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με το αρμόδιο τμήμα τηλεφωνικά (τηλ. 2610 310715) ή μέσω του e-mail του Πρωτοδικείου.

Γ) Η κατάθεση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και διαταγών πληρωμής και οι αιτήσεις νομικής βοήθειας θα κατατίθενται στην αίθουσα (ακροατήριο) 23. Κατά την παραλαβή των αντιγράφων των δικογράφων (το νωρίτερο μετά από μία εργάσιμη ημέρα) ο συντάξας δικηγόρος θα υπογράφει και την πράξη κατάθεσης. Η ως άνω διευκόλυνση κατάθεσης δικογράφων γίνεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, την προοδευτική αντιμετώπιση του αυξημένου όγκου εργασίας της Γραμματείας και την αποφυγή συνωστισμού. Διευκρινίζεται ότι οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες συνεχίζουν να αναστέλλονται κατά το άρθρο 4ο παρ.1 της ως άνω Κ.Υ.Α. Λόγω του αναγκαίου χρόνου προετοιμασίας , τη Δευτέρα 18/5/2020, ως προς τις ως άνω Α και Β λειτουργίες, δεν θα παραλαμβάνονται δικόγραφα από το αρμόδιο Α Πολιτικό Τμήμα, παρά μόνο όσα έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα με έγκριση του Προέδρου Υπηρεσίας.

3.- Αντίγραφα αποφάσεων θα χορηγούνται κατ΄ αρχήν με ηλεκτρονικό τρόπο στους παραστάντες δικηγόρους κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και σε εξαιρετικές περιπτώσεις (αδυναμία εφαρμογής του προηγούμενου τρόπου) από το αρμόδιο τμήμα (γραφείο 29). Επικυρωμένα αντίγραφα αποφάσεων -πρακτικών κατόπιν συνεννόησης (παραγγελίας) με το ίδιο τμήμα (γραφείο 29). Τα απόγραφα θα χορηγούνται από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου (γραφείο 29), κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα αυτό τηλεφωνικά (τηλ. 2610 311753) ή στο e-mail του Πρωτοδικείου.

4.- Η χορήγηση των πιστοποιητικών των πτωχεύσεων γίνεται ήδη με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ιστοσελίδας του Πρωτοδικείου. Η κατάθεση αιτήσεων για τη χορήγηση των λοιπών πιστοποιητικών πλην του Α Πολιτικού Τμήματος (και η παραλαβή τους το νωρίτερο μετά από μία εργάσιμη ημέρα) θα γίνεται στην αίθουσα (ακροατήριο) 24 τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 8.30 έως 13.30.

5.- Τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας (χρήση μάσκας, απόσταση τουλάχιστον 1,5 μ. ανά άτομο, 1 άτομο ανα 10 τ.μ περίκλειστου χώρου).
Πάτρα 18/5/2020

Ο Δ/νων το Πρωτοδικείο Πατρών

Αντώνιος Κ. Αλαπάντας Πρόεδρος Πρωτοδικών

 ------------------

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Π Ρ Α Ξ Η 122 /2020

Σύμφωνα με την από 11.3.2020 πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55) άρθρα 5 και 11 και της Κ.Υ.Α Δ1α/ΓΠοικ. 30340/15.5.2020 άρθρα τέταρτο και έβδομο (ΦΕΚ Β 1857) περί προσωρινής αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων λόγω μέτρων πρόληψης για τον κορωνοϊό, δεδομένου ότι προβλέπεται πλέον η πλήρης λειτουργία των Γραμματειών των Δικαστηρίων, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή πιθανών εστιών διασποράς του κορωνοϊού αυτού (και ιδίως με την αποφυγή συνωστισμού και την εύρυθμη λειτουργία με την προοδευτική διεκπεραίωση του αυξημένου όγκου εργασίας της Γραμματείας), κατόπιν σχετικών διαβουλεύσεων, διευκρινίζουμε και ορίζουμε ότι για το χρονικό διάστημα από Σάββατο 16 Μαΐου 2020 έως και Κυριακή 31 Μαΐου 2020:

1. Αναστέλλονται οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων. Εξαιρούνται οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ (ως προς τη διαδικασία στις συναινετικές προσημειώσεις εφαρμόζεται το άρθρο 17 του Ν. 4684/2020), καθώς και οι εισαχθείσες υποθέσεις ακούσιας νοσηλείας. Επίσης γίνεται η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, χωρίς κλήτευση του αντιδίκου, που θα προσδιοριστούν και θα εξεταστούν κατά περίπτωση από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας. Θα γίνει η κατά νόμο κλήρωση υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως την συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν, με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας (ή του Δικαστή της έδρας), ο οποίος ορίζει και τη νέα διάρκεια της. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας θα κρίνει και τις αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας.

2. Στα Ποινικά Δικαστήρια θα δικάζονται οι υποθέσεις (κακουργήματα) που συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης και για τα κακουργήματα που ο χρόνος παραγραφής τους συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και την 31.1.2021. Τα Ποινικά Δικαστήρια που έχουν διακοπεί έως τότε (15.5.2020) θα συνεδριάζουν μόνο για να διακόψουν σε νέα ημερομηνία (η γνωστοποίηση της οποίας γίνεται κατά την ως άνω Κ.Υ.Α) ή να δικάσουν μόνο εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι κατά τα ανωτέρω.

3. Θα δικάζονται οι υποθέσεις των αυτόφωρων Πλημμελημάτων, μόνο εάν κρατείται ο
κατηγορούμενος με τις διατάξεις για την αυτόφωρη διαδικασία. Το Α Ποινικό Τμήμα της Γραμματείας θα λειτουργεί κανονικά.

4.

Α) Η κατάθεση (και παραλαβή) δικογράφων (αγωγών, ανακοπών, κλπ και των τυχόν αιτήσεων προτίμησης) και η αίτηση -παραλαβή των σχετικών πιστοποιητικών του Α Πολιτικού Τμήματος θα γίνεται στην αίθουσα (ακροατήριο) 4.

Β) Η κατάθεση ενδίκων μέσων και η κατάθεση προτάσεων και εγγράφων της νέας τακτικής διαδικασίας (ν. 4335/2015) και της παλαιάς τακτικής (ν. 2915/2001) θα γίνεται στην αίθουσα (ακροατήριο) 3. Η διαδικασία παραίτησης από τα ένδικα μέσα θα γίνεται στον ίδιο χώρο, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με το αρμόδιο τμήμα τηλεφωνικά (τηλ. 2610 310715) ή μέσω στο σχετικό e-mail του Πρωτοδικείου.

Γ) Η κατάθεση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και διαταγών πληρωμής και οι αιτήσεις νομικής βοήθειας θα κατατίθενται στην αίθουσα (ακροατήριο) 23. Κατά την παραλαβή των αντιγράφων των δικογράφων (το νωρίτερο μετά από μία εργάσιμη ημέρα) ο συντάξας δικηγόρος θα υπογράφει και την πράξη κατάθεσης. Ωράριο λειτουργίας ως προς τα ως άνω 8.30-14.00 (εργάσιμες ημέρες). Λόγω του αναγκαίου χρόνου προετοιμασίας , τη Δευτέρα 18/5/2020, ως προς τις ως άνω Α και Β λειτουργίες, δεν θα παραλαμβάνονται δικόγραφα από το αρμόδιο Α Πολιτικό Τμήμα, παρά μόνο όσα έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα με έγκριση του Προέδρου Υπηρεσίας. Διευκρινίζεται ότι κατά την ως άνω Κ.Υ.Α, το αναφερόμενο χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών, η παραγραφή των συναφών αξιώσεων, οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών.

5. Αντίγραφα αποφάσεων θα χορηγούνται κατ΄αρχήν με ηλεκτρονικό τρόπο στους παραστάντες δικηγόρους κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης (e-mail) και σε εξαιρετικές περιπτώσεις (αδυναμία εφαρμογής του προηγούμενου τρόπου) από το αρμόδιο τμήμα (γραφείο 29). Επικυρωμένα αντίγραφα αποφάσεων -πρακτικών θα λαμβάνονται κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (παραγγελίας) με το ίδιο τμήμα (γραφείο 29). Τα απόγραφα θα χορηγούνται από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου (γραφείο 29), κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα αυτό τηλεφωνικά (τηλ. 2610 311753) ή στο σχετικό e-mail του Πρωτοδικείου.

6. Η χορήγηση των πιστοποιητικών των πτωχεύσεων γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ιστοσελίδας του Πρωτοδικείου. Η κατάθεση αιτήσεων για τη χορήγηση των λοιπών πιστοποιητικών (πλην του Α Πολιτικού Τμήματος κατά τα ως άνω) και η παραλαβή τους (το νωρίτερο μία εργάσιμη ημέρα μετά) θα γίνεται στην αίθουσα (ακροατήριο) 24 τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 8.30 έως ώρα 13.30. 7. Σύμφωνα με την ως άνω Κ.Υ.Α, ως αναγκαία μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του Πρωτοδικείου Πατρών, εν όψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, ορίζονται τα εξής: Α) Σύσταση για χρήση προστατευτικής μάσκας από όλους. Β) Διαθεσιμότητα αντισηπτικού υγρού σε όλους τους χώρους .

Γ) Τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων 1,5 μέτρου κατ΄ ελάχιστον.

Δ) Καθορισμός ανωτάτου ορίου εισερχομένων ατόμων εντός
αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, ενός (1) ατόμου ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.). Αντίγραφο της πράξης αυτής να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου αυτού και να ενημερωθεί σχετικά ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών.
Πάτρα, 18 Μαΐου 2020
Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Πατρών
Αντώνιος Κ. Αλαπάντας
Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

 

 

Login to post comments
back to top