Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Πατρών για τη λειτουργία του έως 31.5.2020

Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Πατρών για τη λειτουργία του έως 31.5.2020

Ακολουθεί η από 19-5-2020 ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου Πατρών για τη λειτουργία του έως την 31-5-2020. 

Μπορούμε να καταθέτουμε δικόγραφα εκτός από κλήσεις επαναπροσδιορισμού υποθέσεων, επειδή αναμένεται να προσδιορισθούν οίκοθεν, δεν θα γίνονται δημοσιεύσεις διαθηκών, δηλώσεις αποποίησης κληρονομίας, δηλώσεις τρίτων και ένορκες βεβαιώσεις. 

 

Ανακοίνωση περί λειτουργίας Ειρηνοδικείου Πατρών

 Η Διευθύνουσα του Δικαστηρίου αυτού,

Αφού έλαβε υπόψη την με αρ. ΚΥΑ Δια/Γ.Π.οικ. 30340/15-5-2020, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1857/15-5-2020, στο άρθρο τέταρτο της οποίας ορίζεται, αφενός η επαναφορά σε πλήρη λειτουργία των Γραμματειών των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας και αφετέρου ότι τα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη λειτουργία των εργασιών τους κρίνονται κατά περίπτωση, λόγω άμεσης αντιμετώπισης, από το όργανο διοίκησης κάθε δικαστηρίου, αποφασίζει ότι αναφορικά με την επανέναρξη των εργασιών της γραμματείας του και προς αποφυγή συγχρωτισμού από 20-5-2020 έως και 31-5-2020 ισχύουν τα εξής:

Α. Αρχίζει σταδιακά:
1) H κατάθεση και προσδιορισμός δικογράφων όλων των διαδικασιών, καθώς και η κατάθεση ενδίκων μέσων. Η κατάθεση θα πραγματοποιείται 10:00-13:00 στην Αίθουσα Β του Ειρηνοδικείου (επί της οδού Μαιζώνος) πλην των Ασφαλιστικών που θα γίνονται κανονικά στο Γρ 6. του Ειρηνοδικείου.
2) Η κατάθεση αιτήσεων έκδοσης διαταγών πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου,
3) Η κατάθεση αιτήσεων που αφορούν κληρονομητήρια και σωματεία,
4) Η κατάθεση αιτήσεων και χορήγηση πιστοποιητικών (περί μη δημοσίευσης διαθήκης, αποποίησης κληρονομίας, άσκησης ενδίκων μέσων κλπ),
5) Η κατάθεση προτάσεων και προσθήκης-αντίκρουσης νέας τακτικής διαδικασίας προαιρετικά από τους πληρεξουσίους δικηγόρους και προς αποφυγή μαζικής προσέλευσής τους από την 1-6-2020 και εφεξής, καθώς εξακολουθεί μέχρι και την 31-5-2020 να ισχύει η αναστολή των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.

Β 1) Δεν θα πραγματοποιούνται δημοσιεύσεις διαθηκών, δηλώσεις αποποίησης κληρονομίας, δηλώσεις τρίτων, ούτε ένορκες βεβαιώσεις λόγω αδυναμίας προσέλευσης μεγάλου αριθμού ατόμων ενόψει του έντονου κτιριακού προβλήματος του δικαστηρίου.
2) Δεν θα κατατίθενται κλήσεις υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής , δηλαδή από 13-3-2020 και εφεξής, καθώς αναμένεται να προσδιοριστούν οίκοθεν με σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής των δικών εξακολουθεί η αναστολή με τις νόμιμες κατά περίπτωση εξαιρέσεις.

Πάτρα 19-5-2020

Η Διευθύνουσα του Ειρηνοδικείου Πατρών

Login to post comments
back to top