Διαμαρτυρία ΔΣΠ προς τον πρωθυπουργό για τη μη υλοποίηση της δέσμευσής του για χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους δικηγόρους για το μήνα Μάιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, μετά την από 18.5.2020 συνεδρίασή του, με τηλεδιάσκεψη, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση, η οποία κοινοποιήθηκε προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη:

 

Πάτρα, 19 Μαΐου 2020

     

Είναι σε όλους γνωστό πως από την  έναρξη της πανδημίας μέχρι και σήμερα, οι δικηγόροι, όπως και οι λοιποί επιστήμονες, οι οποίοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την υγειονομική αυτή κρίση, λόγω  της αναστολής ή του περιορισμού λειτουργίας  υπηρεσιών,  των  περιοριστικών μέτρων  που ελήφθησαν για την ασφαλή άσκηση των  επαγγελματικών δραστηριοτήτων αλλά και αυτών για τον περιορισμό  της μετακίνησης των πολιτών,  δεν έχουμε λάβει οποιαδήποτε οικονομική στήριξη από την Πολιτεία, μέσω της προβλεπόμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, παρά το γεγονός ότι την αποζημίωση αυτή έχουν λάβει χιλιάδες ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων,   χωρίς να υφίσταται κανένας δικαιολογητικός λόγος για τη δυσμενή αυτή εις βάρος μας μεταχείριση.

Η μόνη οικονομική παροχή της Πολιτείας που χορηγήθηκε  προς εμάς τους δικηγόρους και τους λοιπούς επιστημονικούς κλάδους αφορά στο ποσό των 600 ευρώ, που τελικώς χορηγήθηκε μετά την κατάργηση του προγράμματος «τηλεκατάρτισης» επιστημόνων, και το οποίο (ποσό)  δεν έχει ακόμη καταβληθεί  στο σύνολο των δικαιούχων.

Μάλιστα, η αναστολή της λειτουργίας των υπηρεσιών μας συνεχίζεται κατά πασίδηλο τρόπο και για ολόκληρο το Μάιο, τόσο με την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26804/2020, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1588/Β/25-4-2020, όσο και με  την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340 ΦΕΚ 1857/Β/15-5-2020. Με αυτές τις δύο υπουργικές αποφάσεις, κατά τον πλέον προφανή τρόπο, συνεχίζεται η αναστολή των υπηρεσιών μας, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών έχουν καταστεί ανέφικτες με το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, αυτό της μη συζητήσεως των προσδιορισμένων υποθέσεων ενώπιον των ακροατηρίων των Δικαστηρίων.

Οι εξαιρέσεις στη λειτουργία των Δικαστηρίων αφορούν  ελάχιστο ποσοστό της δικηγορικής ύλης, που αγγίζει το 1% περίπου της δικαστηριακής ύλης, όπως άλλωστε είναι σε όλους γνωστό.

Είναι προφανές λοιπόν, ότι επί της ουσίας ουδέν έχει αλλάξει σε σχέση με την αρχικώς αποφασισθείσα αναστολή των υπηρεσιών μας ήδη για το διάστημα από 16-3-2020 έως και 30-4-2020.

Με βάση τα ανωτέρω, και για την οικονομική στήριξη του κλάδου, η οποία αυτή τη στιγμή καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική, εάν αναλογισθεί κάποιος, ότι ενώ όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις επαναλειτουργούν, πολλοί δε ακόμη ελεύθεροι επαγγελματίες εργάζονται, οι δικηγόροι εξακολουθούν να παραμένουν σε αναστολή.

Ζητούμε την άμεση υλοποίηση της κυβερνητικής δέσμευσης για την χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το μήνα Μάϊο, ύψους 800 ευρώ, στους επιστημονικούς κλάδους, σύμφωνα  και με την πρόσφατη από 2.4.2020, από το βήμα της Βουλής, ρητή εξαγγελία του Πρωθυπουργού, με την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία θα πρέπει να λάβει χώρα εντός των επομένων ημερών, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η μη περαιτέρω καθυστέρηση στην καταβολή του ποσού αυτού.

  

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΠΑΣ                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

Login to post comments
back to top