Δήλωση συμμετοχής σε κατάλογο για ορισμό μελών Επιτροπής αρμόδιας για εξέταση των αντιρρήσεων επί αναρτημένου δασικού χάρτη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι δικηγόροι – μέλη του Συλλόγου μας τουλάχιστον παρ΄ Εφέταις, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο για ορισμό μελών Επιτροπής του άρθρου 18 παρ. 1  του Ν. 3889/2010, με αρμοδιότητα την εξέταση των αντιρρήσεων επί αναρτημένου δασικού χάρτη, να το δηλώσουν στην Γραμματεία του Συλλόγου μέχρι την Παρασκευή 19/06/2020, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον σχετικό κατάλογο.

ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Login to post comments
back to top