ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

Πάτρα, 30 Ιουλίου 2020

 

           Στο πλαίσιο της συχρηματοδοτούμενης πράξης “ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ”, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών υπέγραψε την 15/5/2017 Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) και την 19/5/2017  Έγγραφο Συμφωνίας (το οποίο ανανεώθηκε στις 14/7/2020)  με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), για την παροχή νομικών υπηρεσιών και νομικής βοήθειας (LEGAL AID) σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας.

          Παρακαλούνται, όσα από τα μέλη μας ενδιαφέρονται να παρέχουν νομικές υπηρεσίες σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, να το δηλώσουν αυτοπροσώπως ή μέσω email στα γραφεία του Δ.Σ.Π. μέχρι την 11/9/2020, προκειμένου να καταρτιστεί ονομαστικός κατάλογος.

           Στον εν λόγω κατάλογο θα εγγράφονται κατά ημερολογιακή σειρά υποβολής της αίτησης τους όσες/όσοι έχουν παρακολουθήσει ημερίδες επιμόρφωσης, που έχει υλοποιήσει η ΓΓΟΠΙΦ στο πλαίσιο της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου2007-2013 και στη συνέχεια θα ακολουθούν όσες/όσοι υποβάλλουν σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος.

           Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις  μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.

 Εκ του Συλλόγου

Login to post comments
back to top