Αποφάσεις Δ.Σ.Π.

Αποχή δικηγόρων από δίκες των φορέων ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ και ΕΟΠΥΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, που συνεδρίασε εκτάκτως την Πέμπτη 18/5/2017, συντασσόμενο με την από 16/5/2017 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, αποφάσισεαπό Δευτέρα 22 Μαΐου έως και Τρίτη 6 Ιουνίου,  σε ό,τι αφορά τον ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ και τον ΕΟΠΥΥ, τα εξής:

α) Την αποχή των εμμίσθων δικηγόρων των ως άνω φορέων από όλες τις ενέργειες που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους και αφορούν την εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου (σύνταξη γνωμοδοτήσεων, σχεδίων διοικητικών πράξεων,  κ.λπ.).

 β)  Στοχευμένη αποχή από   δίκες του ΕΦΚΑ, του ΕΤΕΑΕΠ και του ΕΟΠΥΥ, στον πρώτο βαθμό, όπου οι παραπάνω φορείς είναι ενάγοντες, αιτούντες,  προσφεύγοντες ή ανακόπτοντες. Στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας και στο στάδιο της αναίρεσης, αποχή από δίκες όπου ο  ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ ή ο ΕΟΠΥΥ  έχουν ασκήσει το ένδικο μέσο και στον πρώτο βαθμό ήταν ενάγοντες, αιτούντες, προσφεύγοντες ή ανακόπτοντες.

Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω, η αποχή δεν εκτείνεται στις περιπτώσεις που ο ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ ή ο ΕΟΠΥΥ έχουν επιτύχει υπέρ αυτών προσωρινή δικαστική προστασία ή υπάρχει υπέρ αυτών αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα (οπότε το ένδικο βοήθημα ή μέσο εκδικάζεται κανονικά).

Ειδικώς ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποχή από όλες τις διαδικασίες όπου ο ΕΦΚΑ, ο ΕΤΕΑΕΠ ή ο ΕΟΠΠΥ έχουν ασκήσει το ένδικο βοήθημα ή μέσο.

 γ) Ποινικές δίκες: αποχή από κοινωνικοασφαλιστικές υποθέσεις (μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών). Η αποχή ισχύει και στις περιπτώσεις συρροής με άλλα ποινικά αδικήματα. Από τις ως άνω περιπτώσεις η αποχή δεν εκτείνεται: ι) στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό, και ιι) σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν κρατούμενοι.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΟΣ                                            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

Δελτίου Τύπου Δ.Σ.Πατρών για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    

                 Πάτρα, 24-4-2015

      Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών εκφράζει την έντονη αντίδραση και αποδοκιμασία του, στην επιλογή της Κυβέρνησης να νομοθετήσει μέσω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, για δεύτερη μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα φορά, την μεταφορά των χρηματικών διαθεσίμων Ν.Π.Δ.Δ. και φορέων Γενικής Κυβέρνησης χωρίς τη συναίνεσή τους σε λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος.

      Παρά τις αντίθετες εξαγγελίες της κυβέρνησης στις προγραμματικές της δηλώσεις, δυστυχώς επιλέγει να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της Π.Ν.Π. για να νομοθετήσει, ακροβατώντας με την Συνταγματική Τάξη. Κατά το παρελθόν ο Δικηγορικός Κόσμος και ο ΔΣΠ είχε επισημάνει τους κινδύνους που εμπεριέχει η συνεχής έκδοση Π.Ν.Π. δίχως να συντρέχουν οι λόγοι που επιτάσσει το σύνταγμα, δηλ. η «εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη», η οποία θα πρέπει να μνημονεύεται με συγκεκριμένο τρόπο στην Π.Ν.Π.
      Η επίμαχη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δεν συνάδει με τις επιταγές του Συντάγματος, καθώς δεν αιτιολογείται επαρκώς η εξαιρετική και απρόβλεπτη περίσταση που οδήγησε στην θέσπισή της, επιπλέον δε παρεμβαίνει με πρωτοφανή τρόπο στην οικονομική διαχείριση των πόρων αυτοδιοικούμενων νομικών προσώπων όπως οι ΟΤΑ (Δήμοι Περιφέρειες) για τους οποίους ο Συνταγματικός Νομοθέτης ΡΗΤΑ έχει προβλέψει την οικονομική αυτοτέλειά τους.
      Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών επισημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η μαζική έκδοση Π.Ν.Π. και του φαινομένου της κατ΄ επίφασιν τυπικής εφαρμογής του Συντάγματος μακριά από την ουσία του και το πνεύμα του Συνταγματικού Νομοθέτη και για το λόγο αυτό θα προασπίζεται με κάθε νόμιμο μέσο, όπως και στο παρελθόν έπραττε, την νομιμότητα και την τήρηση του Συντάγματος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Πατρών     Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Παπάκος                    Κωνσταντίνος Λέων

Αποχή των δικηγόρων Πατρών από την εκδίκαση υποθέσεων την Τρίτη 15/7/2014 ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του εκλίποντος συναδέλφου Κωνσταντίνου Καραγεώργου

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα 14/7/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά την έκτακτη συνεδρίαση του, το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, σήμερα 14/7/2014, αποφάσισε την αποχή των μελών του από την εκδίκαση υποθέσεων την Τρίτη 15/7/2014 από ώρα 10.30 μέχρι τη λήξη του ωραρίου, ως ελάχιστο φόρο τιμής, στη μνήμη του εκλιπόντος συναδέλφου Κωνσταντίνου Καραγεώργου.

Το Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. Δ.Σ.Πατρών (2/5/2014) - Επικύρωση της από 29.4.2014 απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για αποχή από 5.5.2014 των δικηγόρων της χώρας από τις υποθέσεις του ΙΚΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα 2/5/2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών συνήλθε σήμερα 2.5.2014 και αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ, σύμφωνα και με την από 29.4.2014 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, την αποχή από 5.5.2014 των δικηγόρων της χώρας από τις υποθέσεις του ΙΚΑ (τόσο των δικηγόρων του ΙΚΑ ανά υπόθεση, των δικηγόρων του ΙΚΑ με πάγια αντιμισθία και των δικηγόρων των αντιδίκων του ΙΚΑ) μέχρι την υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών μεταξύ του ΙΚΑ και των ανά υπόθεση δικηγόρων, που θα προβλέπει ως αμοιβή των δικηγόρων αυτών τις νόμιμες αμοιβές του Κώδικα Δικηγόρων.
                                                                           

Εκ του Συλλόγου

Συμβολικός αποκλεισμός του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών από τους Δικηγόρους την Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012 (9.00 π.μ - 12.00 μεσ )

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συμβολικός αποκλεισμός του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών από τους Δικηγόρους την Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012 κατά τις ώρες 9.00 π.μ. έως 12.00 μεσ.

Αποχή Δικηγόρων Πάτρας από Δευτέρα 5 Νοεμβρίου έως και Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, έπειτα από έκτακτη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε την 2.11.2012, επικύρωσε την απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που συνήλθε την 2/11/2012, η οποία έχει ως εξής:

1. Αποχή των Δικηγόρων της χώρας από τα καθήκοντά τους από την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012 έως και την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2012.

2. Συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Επιστημονικών, Επαγγελματικών και εν γένει Συνδικαλιστικών Φορέων της χώρας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012.

3. Κλείσιμο των Συλλόγων και τη μη λειτουργία καμίας σχετικής υπηρεσίας την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012.

4. Συμβολικό αποκλεισμό κατά την ίδια ως άνω ημέρα, ήτοι την 7η Νοεμβρίου 2012 κατά τις ώρες 9.00 έως 12.00 των Δικαστικών Μεγάρων όλης της χώρας από τους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους, προεξαρχόντων των μελών των ως άνω Διοικητικών Συμβουλίων. 5. Πραγματοποίηση συνέντευξης τύπου σε ημερομηνία και ώρα, η οποία θα ανακοινωθεί εντός της εβδομάδας, με στόχο την παράθεση των θέσεων και της επιχειρηματολογίας του δικηγορικού σώματος έναντι των προωθούμενων νομοθετικών ρυθμίσεων που πλήττουν τον κλάδο.

Τέλος, αποφασίστηκε η σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10-11-2012 και ώρα 10:30 στο κτήριο του ΔΣΑ για επαναξιολόγηση της κατάστασης.

Το πλαίσιο της χορήγησης αδειών έχει ως εξής:

• Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης

• Κρατούμενοι (Ποινικά) – Αντιρρήσεις (Διοικητικά)

 • Παραγραφές-Προθεσμίες

• Αναστολές πλειστηριασμών

 • Αιτήσεις Προσωρινών Διαταγών

 • Για τις ποινικές υποθέσεις στα Πλημμελήματα συντρέχει περίπτωση παραγραφής για πλημμελήματα πραχθέντα προ της 1.1.2007 σε α΄ βαθμό και προ της 1.1.2006 σε β΄ βαθμό.

                                                                                   Το Διοικητικό Συμβούλιο

Subscribe to this RSS feed