Αποχή Δικηγόρων Πάτρας από Δευτέρα 5 Νοεμβρίου έως και Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, έπειτα από έκτακτη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε την 2.11.2012, επικύρωσε την απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που συνήλθε την 2/11/2012, η οποία έχει ως εξής:

1. Αποχή των Δικηγόρων της χώρας από τα καθήκοντά τους από την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012 έως και την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2012.

2. Συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Επιστημονικών, Επαγγελματικών και εν γένει Συνδικαλιστικών Φορέων της χώρας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012.

3. Κλείσιμο των Συλλόγων και τη μη λειτουργία καμίας σχετικής υπηρεσίας την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012.

4. Συμβολικό αποκλεισμό κατά την ίδια ως άνω ημέρα, ήτοι την 7η Νοεμβρίου 2012 κατά τις ώρες 9.00 έως 12.00 των Δικαστικών Μεγάρων όλης της χώρας από τους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους, προεξαρχόντων των μελών των ως άνω Διοικητικών Συμβουλίων. 5. Πραγματοποίηση συνέντευξης τύπου σε ημερομηνία και ώρα, η οποία θα ανακοινωθεί εντός της εβδομάδας, με στόχο την παράθεση των θέσεων και της επιχειρηματολογίας του δικηγορικού σώματος έναντι των προωθούμενων νομοθετικών ρυθμίσεων που πλήττουν τον κλάδο.

Τέλος, αποφασίστηκε η σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10-11-2012 και ώρα 10:30 στο κτήριο του ΔΣΑ για επαναξιολόγηση της κατάστασης.

Το πλαίσιο της χορήγησης αδειών έχει ως εξής:

• Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης

• Κρατούμενοι (Ποινικά) – Αντιρρήσεις (Διοικητικά)

 • Παραγραφές-Προθεσμίες

• Αναστολές πλειστηριασμών

 • Αιτήσεις Προσωρινών Διαταγών

 • Για τις ποινικές υποθέσεις στα Πλημμελήματα συντρέχει περίπτωση παραγραφής για πλημμελήματα πραχθέντα προ της 1.1.2007 σε α΄ βαθμό και προ της 1.1.2006 σε β΄ βαθμό.

                                                                                   Το Διοικητικό Συμβούλιο

Login to post comments
back to top