Απόφαση Δ.Σ. Δ.Σ.Πατρών (2/5/2014) - Επικύρωση της από 29.4.2014 απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για αποχή από 5.5.2014 των δικηγόρων της χώρας από τις υποθέσεις του ΙΚΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα 2/5/2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών συνήλθε σήμερα 2.5.2014 και αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ, σύμφωνα και με την από 29.4.2014 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, την αποχή από 5.5.2014 των δικηγόρων της χώρας από τις υποθέσεις του ΙΚΑ (τόσο των δικηγόρων του ΙΚΑ ανά υπόθεση, των δικηγόρων του ΙΚΑ με πάγια αντιμισθία και των δικηγόρων των αντιδίκων του ΙΚΑ) μέχρι την υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών μεταξύ του ΙΚΑ και των ανά υπόθεση δικηγόρων, που θα προβλέπει ως αμοιβή των δικηγόρων αυτών τις νόμιμες αμοιβές του Κώδικα Δικηγόρων.
                                                                           

Εκ του Συλλόγου

Login to post comments
back to top