Δελτίου Τύπου Δ.Σ.Πατρών για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    

                 Πάτρα, 24-4-2015

      Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών εκφράζει την έντονη αντίδραση και αποδοκιμασία του, στην επιλογή της Κυβέρνησης να νομοθετήσει μέσω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, για δεύτερη μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα φορά, την μεταφορά των χρηματικών διαθεσίμων Ν.Π.Δ.Δ. και φορέων Γενικής Κυβέρνησης χωρίς τη συναίνεσή τους σε λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος.

      Παρά τις αντίθετες εξαγγελίες της κυβέρνησης στις προγραμματικές της δηλώσεις, δυστυχώς επιλέγει να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της Π.Ν.Π. για να νομοθετήσει, ακροβατώντας με την Συνταγματική Τάξη. Κατά το παρελθόν ο Δικηγορικός Κόσμος και ο ΔΣΠ είχε επισημάνει τους κινδύνους που εμπεριέχει η συνεχής έκδοση Π.Ν.Π. δίχως να συντρέχουν οι λόγοι που επιτάσσει το σύνταγμα, δηλ. η «εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη», η οποία θα πρέπει να μνημονεύεται με συγκεκριμένο τρόπο στην Π.Ν.Π.
      Η επίμαχη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δεν συνάδει με τις επιταγές του Συντάγματος, καθώς δεν αιτιολογείται επαρκώς η εξαιρετική και απρόβλεπτη περίσταση που οδήγησε στην θέσπισή της, επιπλέον δε παρεμβαίνει με πρωτοφανή τρόπο στην οικονομική διαχείριση των πόρων αυτοδιοικούμενων νομικών προσώπων όπως οι ΟΤΑ (Δήμοι Περιφέρειες) για τους οποίους ο Συνταγματικός Νομοθέτης ΡΗΤΑ έχει προβλέψει την οικονομική αυτοτέλειά τους.
      Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών επισημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η μαζική έκδοση Π.Ν.Π. και του φαινομένου της κατ΄ επίφασιν τυπικής εφαρμογής του Συντάγματος μακριά από την ουσία του και το πνεύμα του Συνταγματικού Νομοθέτη και για το λόγο αυτό θα προασπίζεται με κάθε νόμιμο μέσο, όπως και στο παρελθόν έπραττε, την νομιμότητα και την τήρηση του Συντάγματος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Πατρών     Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Παπάκος                    Κωνσταντίνος Λέων

Login to post comments
back to top