Αποφάσεις Συντονιστικής-Ολομέλειας

Επιστολή του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων στον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ για τα επείγοντα μέτρα που πρέπει να λάβει ο e-ΕΦΚΑ προς εκπλήρωση των οικονομικών και λοιπών υποχρεώσεών του προς τους ασφαλισμένους

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της από 31.3.2020 απόφασης της της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την παρούσα κρίσιμη συγκυρία για την πατρίδα μας, την κοινωνία και το δικηγορικό σώμα, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας και του ΔΣΑ, Δημήτρης Βερβεσός, απέστειλε σήμερα την υπ’ αρ. πρωτ. 839/15.4.2020 επείγουσα επιστολή στον Διοικητή του ΕΦΚΑ, Χρήστο Χάλαρη, με την οποία ζητεί:

1. την άμεση αποπληρωμή των ληξιπροθέσμων οφειλών υγειονομικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους,

2. την άμεση αποκατάσταση του συστήματος των ΑΠΔ με τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές των εμμίσθων δικηγόρων και την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών,

3. την επίσπευση της εκκαθάρισης των εισφορών ΕΦΚΑ 2019, ώστε να τύχουν επιστροφής οι συνάδελφοι που έχουν πιστωτικά υπόλοιπα από τα γραμμάτια προκαταβολής εισφορών,

4. την άμεση εξόφληση των αμοιβών των συνεργαζομένων δικηγόρων χωρίς κανένα συμψηφισμό σε όσους δεν οφείλουν ή έχουν ρυθμίσει κανονικά τις οφειλές τους,

5. την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του Β΄Σταδίου ρύθμισης του Ν. 4611/2019 τουλάχιστον μέχρι 31.12.2020,

6. την αναστολή της καταβολής εισφορών στο ΕΤΕΑΕΠ, μέχρι την οριστική διευθέτηση των ειδοποιητηρίων με τις σωστές εισφορές και εκπτώσεις στα πρότυπα αυτών του ΕΦΚΑ, και

7. την ενεργοποίηση και πάλι της πλατφόρμας επιλογής ασφαλιστικών κατηγοριών, ώστε να παρασχεθεί εκ νέου η δυνατότητα επιλογής, λαμβανομένων υπόψη των νέων οικονομικών δεδομένων.

Παράλληλα, υπό την ιδιότητα του αναπληρωματικού μέλους ΔΣ του e- ΕΦΚΑ, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας, Δημήτρης Βερβεσός, υπέβαλε σήμερα αίτημα εισαγωγής όλων των ανωτέρω ζητημάτων στο ΔΣ του e- ΕΦΚΑ προς το σκοπό άμεσης λήψης αποφάσεων για την λυσιτελή αντιμετώπισή τους.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής του Προέδρου της Ολομέλειας, Δημήτρη Βερβεσού, προς τον Διοικητή του e- ΕΦΚΑ έχει ως εξής:

Aξιότιμε κ. Διοικητά,

Είναι προφανές πως στα πλαίσια της δύσκολης κατάστασης εν καιρώ πανδημίας που περνάει η Πατρίδα μας, αυτονόητη καθίσταται η υποχρέωση των Φορέων της Πολιτείας, ιδίως αυτών που έχουν ειδικό βάρος κοινωνικής προστασίας, όπως ο e-ΕΦΚΑ, να εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τους πολίτες και δη στους ασφαλισμένους. Γνωρίζετε καλύτερα από εμάς ότι η σχέση κοινωνικής ασφαλίσεως έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κοινωνικής ευαισθησίας και φυσικά στον πυρήνα της παραμένει ανταποδοτική.

Με απλά λόγια όταν ο Φορέας απαιτεί και με μάλιστα με αυστηρούς κανόνες (ΚΕΑΟ, ΚΕΔΕ κλπ) την τήρηση των υποχρεώσεων από τη μεριά των ασφαλισμένων, αντίστοιχα θα πρέπει να είναι συνεπής στις δικές του υποχρεώσεις προς αυτούς, όταν επέρχεται ο καλυπτόμενος ασφαλιστικός κίνδυνος (ασθένεια, μητρότητα κλπ.).

Τέλος σας είναι γνωστή η διαχρονική απαίτηση όχι μόνο δική μας αλλά όλων των Επιστημονικών Συλλόγων για την τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων του e-ΕΦΚΑ προς τους ασφαλισμένους – μέλη μας.

Προς τούτο έχουμε παράσχει την αμέριστη συνδρομή μας τόσο με υλικοτεχνική υποδομή, όσον και με διάθεση προσωπικού, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος των ληξιπροθέσμων παροχών υγείας σε είδος και χρήμα να είναι εκκαθαρισμένο και έτοιμο προς πληρωμή.

Παρά ταύτα και παρά τη διαβεβαίωσή σας στην πρόσφατη συνάντησή μας πως η εξόφληση των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων υγειονομικής περίθαλψης αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για σας, διακρίνουμε πως αυτή την κρίσιμη οικονομικά στιγμή που τα μέλη μας έχουν άμεση ανάγκη οικονομικής στήριξης, σημαντικά ποσά που τους οφείλει ο Φορέας δεν εκταμιεύονται.

Είναι δε πραγματικά λυπηρό ειδικά για το ΤΥΔΑ που η συντριπτική πλειοψηφία των παροχών έχει εκκαθαριστεί, να παραμένουν όλα σε κούτες και να μην γίνεται η άμεση πληρωμή τους στους ασφαλισμένους.

Επιπροσθέτως υπάρχουν και πολλές άλλες δυσλειτουργίες που έχουν σοβαρές οικονομικές συνέπειες για τα μέλη μας και δη:

- Η επί 16μηνο καθυστερούμενη αναπροσαρμογή των Πακέτων Κάλυψης των Εμμίσθων Δικηγόρων στο σύστημα των ΑΠΔ (εισφορές επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας) με αποτέλεσμα την παράνομη επί μακρόν είσπραξη εισφορών από εντολείς και δικηγόρους υπέρτερων των νομίμων, με μεγάλη οικονομική επιβάρυνση στις αποδοχές τους.

- Η καθυστέρηση στην εξόφληση των αμοιβών των συνεργαζομένων με τον ΕΦΚΑ δικηγόρων (ιδίως τ.ΟΑΕΕ) και η αδυναμία εφαρμογής κανόνων (συναφών με αυτών της ΑΑΔΕ) στις περιπτώσεις ρυθμισμένων οφειλών των συναδέλφων. Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι υπηρεσίες τους παρακρατούν ολόκληρο το ποσόν της αμοιβής τους (ακόμη και το μη συμψηφιστέο ΦΠΑ και κράτηση ΕΦΚΑ επί Γραμματίου), προς συμψηφισμό (ο οποίος και δεν εμφαίνεται άμεσα στις ρυθμίσεις) παρότι οι συνάδελφοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.

-Οι εισφορές του τ.ΕΤΕΑΕΠ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του χωρίς καμία μνεία για την έκπτωση 25% και χωρίς καμία οδηγία για την δυνατότητα αναστολής αυτών, ενώ η εισφορά επικουρικής είναι εσφαλμένη, ήτοι 42,25 αντί 42 ευρώ.

Παράλληλα δεν έχουν ανακληθεί ακόμη τα ειδοποιητήρια 2017-19 που παρά το Νόμο έχουν εκδοθεί στις περιπτώσεις των εμμίσθων δικηγόρων. Αντίστοιχα υπάρχει κενό ως προς το αν έχει καταργηθεί η έκπτωση εισφορών ΕΤΕΑΕΠ στους νέους ασφαλισμένους πενταετίας, δεδομένου μάλιστα ότι το ΕΤΕΑΕΠ αναρτά τις εισφορές με την έκπτωση, ενώ το άρθρο 39α του Ν.4387/2016 δεν φαίνεται να έχει καταργηθεί ως προς τις εισφορές αυτές. Συνεπεία των ανωτέρω, οι Σύλλογοί μας έχουν κατακλυστεί από τηλεφωνήματα και διαμαρτυρίες των μελών μας για την ανωτέρω κατάσταση

. - Σημαντικό πρόβλημα παραμένει η καθυστέρηση διαβίβασης των χρεών των παλαιών Ταμείων (ΤΑΝ, ΤΕΑΔ, ΤΥΔΕ κλπ.) στην πλατφόρμα ρύθμισης του ν4611/2019 με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι συνάδελφοί μας να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

- Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια των νέων και απρόβλεπτων συνθηκών που επήλθαν για το σύνολο των ασφαλισμένων, είναι προφανές που όσοι επέλεξαν (ή δεν πρόλαβαν να επιλέξουν στην μικρή προθεσμία) ασφαλιστική κατηγορία, ήδη βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της αδυναμίας ανταπόκρισης στην τυχόν ανώτερη κατηγορία που επέλεξαν. Χωρίς να χρειάζεται συνεχώς να λέμε τα άσχημα, οφείλουμε να επισημάνουμε μια σειρά από μέτρα που βελτιώνουν την ποιότητα υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ προς τους πολίτες, όπως η επέκταση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, τα λεπτομερή νέα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ με τις εκπτώσεις και τις σωστές αναλύσεις και αρκετά άλλα.

Στη θετική κατεύθυνση αυτή και στα πλαίσια της άριστης συνεργασίας που επιθυμούμε με το Υπουργείο και το Φορέα, παρακαλούμε όπως επιλύσετε άμεσα τα ανωτέρω προβλήματα, που θα βελτιώσουν την τρωθείσα διαχρονικά εικόνα του μοναδικού πλέον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και δη:

1. Δώσετε άμεσα εντολή και οργανώσετε με συνεργεία την άμεση αποπληρωμή των ληξιπροθέσμων οφειλών υγειονομικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους, εργασία που μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα και στην κατοικία των αρμοδίων υπαλλήλων.

2. Προβείτε σε άμεση αποκατάσταση του συστήματος των ΑΠΔ με τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές των εμμίσθων δικηγόρων και επιστρέψετε τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

3. Επισπεύσετε την εκκαθάριση των εισφορών ΕΦΚΑ 2019, ώστε να τύχουν επιστροφής οι συνάδελφοί μας που έχουν πιστωτικά υπόλοιπα από τα γραμμάτια προκαταβολής εισφορών.

4. Προβείτε σε άμεση εξόφληση των αμοιβών των συνεργαζομένων δικηγόρων χωρίς κανένα συμψηφισμό σε όσους δεν οφείλουν ή έχουν ρυθμίσει κανονικά τις οφειλές τους.

5. Μεριμνήσετε για την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρώσης του Β΄Σταδίου ρύθμισης Ν 4611/2019 τουλάχιστον μέχρι 31.12.2020.

6. Αναστείλετε την όποια καταβολή εισφορών στο ΕΤΕΑΕΠ, μέχρι την οριστική διευθέτηση των ειδοποιητηρίων με τις σωστές εισφορές και εκπτώσεις στα πρότυπα αυτών του ΕΦΚΑ.

7. Ενεργοποιήσετε και πάλι την πλατφόρμα επιλογής ασφαλιστικών κατηγοριών, ώστε να παρασχεθεί εκ νέου η δυνατότητα επιλογής, λαμβανομένων υπόψη των νέων οικονομικών δεδομένων. Αυτονόητα είμαστε στη διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε συνδρομής ή/και διευκρίνησης.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των

Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Δημήτρης Κ. Βερβεσός

Επιστολή των φορέων επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών προς τον Υπουργό Οικονομικών για την υπαγωγή στο μέτρο της μείωσης του μισθώματος επαγγελματικής στέγης

Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, απέστειλαν κατόπιν συνεννόησης και συντονισμού της δράσης τους, οι Πρόεδροι της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλογων Ελλάδος Δημήτρης Βερβεσός,  του ΙΣΑ Γεώργιος Πατούλης, του ΤΕΕ Γεώργιος Στασινός, του ΟΕΕ  Κωνσταντίνος Κόλλιας, με αίτημα την άμεση υπαγωγή των επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών στο μέτρο της μείωσης του μισθώματος επαγγελματικής στέγης.

Το κείμενο της επιστολής, ως εστάλη, έχει ως εξής:

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Όπως είναι γνωστό, λόγω των μέτρων που έχει λάβει η Πολιτεία προς αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού «covid-19», η οικονομία της χώρας έχει παγώσει και οι οικονομικές συναλλαγές έχουν περιοριστεί στις απολύτως αναγκαίες.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες συγκαταλέγονται στους πληττόμενους από τα μέτρα κλάδους, είτε γιατί οι φυσικοί χώροι εργασίας τους έκλεισαν με κυβερνητική εντολή, όπως στην περίπτωση των δικηγόρων, είτε λόγω του ως άνω περιορισμού των οικονομικών συναλλαγών. Άλλωστε, το Υπουργείο Οικονομικών το έχει αναγνωρίσει ρητά δια της υπαγωγής των σχετικών ΚΑΔ στους πληττόμενους κλάδους.

Όλα τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι, συνεπεία των ανωτέρω, η μείωση εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών είναι κατακόρυφη, με αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία αυτών να στερείται του εισοδήματός της και να μη δύναται να εκπληρώσει τις στοιχειώδεις – επαγγελματικές και οικογενειακές -υποχρεώσεις της.

Στις βασικές υποχρεώσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των ελεύθερων επαγγελματιών συγκαταλέγεται και η καταβολή του μισθώματος της επαγγελματικής τους στέγης.

Είναι, δε, περιττό να τονιστεί ότι η υποχρέωση καταβολής ολόκληρου του ως άνω μισθώματος από έναν επαγγελματία που πλέον έχει μηδενικά έσοδα από την επαγγελματική του δραστηριότητα, όχι με δική του ευθύνη, είναι αντικειμενικώς αδύνατη και, ως εκ τούτου, απολύτως άδικη και ανομιμοποίητη.

Στο σημερινό δελτίο τύπου του Υπουργείου σας αναφέρεται ότι «Με τροπολογία, το Υπουργείο Οικονομικών επεκτείνει τη μείωση του μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας κατά 40% για τον μήνα Απρίλιο, ώστε να καλυφθούν και οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία, καθώς και οι εργαζόμενοι σε αυτές.

Με τη διάταξη επεκτείνεται στις πληγείσες επιχειρήσεις το μέτρο που ήδη ισχύει για τις επιχειρήσεις οι οποίες διέκοψαν τη δραστηριότητά τους με κρατική εντολή».

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ότι οι επιστήμονες – ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι ήδη έχουν υπαχθεί στους πληττόμενους ΚΑΔ του Υπουργείου Οικονομικών, θα υπαχθούν δια της επικείμενης νομοθετήσεως, στο μέτρο της μείωσης του μισθώματος κατά 40%, είτε απασχολούν εργαζομένους είτε όχι.

Ανακοίνωση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης των επιστημονικών κλάδων (31-03-2020)

Ανακοίνωση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης των επιστημονικών κλάδων (31-03-2020)

 

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στις 31.3.2020, υπό την προεδρία του Προέδρου της, Δημήτρη Βερβεσού, με την παρουσία 61 εκ των 63 Προέδρων, με τηλεδιάσκεψη, μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης των επιστημονικών κλάδων, μεταξύ των οποίων και οι δικηγόροι και σε συνέχεια της από 30.3.2020 απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Η χώρα δοκιμάζεται από μία πανδημία, το εύρος και η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς, αλλά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών επιστημόνων η διάρκεια θα είναι μεγάλη.
Στην νέα αυτή πρωτόγνωρη πραγματικότητα, δοκιμάζεται σκληρά η οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου.

 1. Είναι αυτονόητο ότι η Πολιτεία έχει υποχρέωση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία των πολιτών από την πανδημία και ταυτόχρονα να στηρίξει τους κλάδους της οικονομίας που πλήττονται με κάθε πρόσφορο τρόπο ως ελάχιστο μέτρο πρόνοιας για τη κάλυψη των βιοτικών αναγκών και τη διατήρηση και της κοινωνικής συνοχής.
 2. Το δικηγορικό σώμα από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της υγειονομικής αυτής κρίσης ζήτησε από την Πολιτεία τη λήψη των αναγκαίων προληπτικών μέτρων, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών και διέθεσε προς τούτο αναγκαία υλικά για χρήση στους χώρους των δικαστηρίων.
  Περαιτέρω, το δικηγορικό σώμα, με δαπάνες του,  διέθεσε  στο εθνικό σύστημα υγείας ιατρικό εξοπλισμό (λαρυγγοσκόπια, αναπνευστήρες) και διοργάνωσε εθελοντικές αιμοδοσίες.
  Η προστασία της δημόσιας υγείας και η στήριξη του εθνικού συστήματος υγείας αποτελούν προτεραιότητα.
 3. Οι δικηγόροι είναι από τους επαγγελματικούς κλάδους που έχουν πληγεί άμεσα και καίρια από τα περιοριστικά μέτρα που έλαβε η Πολιτεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας, δεδομένου ότι έχει παύσει κάθε επαγγελματική τους δραστηριότητα, αφού έχουν κλείσει τα δικαστήρια, Υποθηκοφυλακεία, τα Κτηματολογικά γραφεία και άλλες υπηρεσίες που είναι άρρηκτα συνυφασμένες με την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος. Ταυτόχρονα, τα λοιπά περιοριστικά μέτρα δεν επιτρέπουν ούτε την εκτέλεση εξώδικων εργασιών. Αποτέλεσμα αυτού είναι  η συντριπτική πλειοψηφία του δικηγορικού σώματος να μην μπορεί πλέον να καλύψει βασικές του ανάγκες και να αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο επιβίωσης.
 4. Δυστυχώς, η κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων έναντι του κλάδου. Παρότι αρχικά φάνηκε να αντιλαμβάνεται το μέγεθος του προβλήματος και ενέταξε τους δικηγόρους στους πληττόμενους κλάδους και τα μέτρα στήριξης και κατά δήλωση του ίδιου του Πρωθυπουργού θα ελάμβαναν τα 800 ευρώ ΟΛΟΙ οι ελεύθεροι επαγγελματίες, στη συνέχεια, αιφνίδια και αδικαιολόγητα, εξαίρεσε τους δικηγόρους (και τους λοιπούς ελεύθερους επαγγελματίες-επιστήμονες) από την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, αλλά και από τη μείωση του ενοικίου της επαγγελματικής στέγης, χωρίς να υπάρχει κανείς δικαιολογητικός λόγος για τη δυσμενή αυτή στάση της σε σχέση με το 1,7 εκατομμυρίου λοιπών Ελλήνων που το έλαβαν, αντιμετωπίζοντάς τους έτσι σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας!
  Μπροστά στην έντονη αντίδραση του σώματος, η Κυβέρνηση προχώρησε σε μία ακόμα πιο προσβλητική  ενέργεια, αποφασίζοντας να χορηγήσει  στους δικηγόρους, ως μέτρο στήριξης, αντί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού,   επιταγή τηλε-κατάρτισης, μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, σε μια προσπάθεια να τους «χρυσώσει το χάπι».
 5. Οι κυβερνητικές παλινωδίες και η αδικαιολόγητα υποτιμητική στάση της προς τους δικηγόρους/ελεύθερους επαγγελματίες, όπως ήταν φυσικό,   δημιούργησε σφοδρή δυσαρέσκεια.
  Η συντεταγμένη και ομόθυμη αντίδραση του κλάδου εξανάγκασε την κυβέρνηση σε αλλαγή πλεύσης με την χθεσινή ανακοίνωση μέτρων στήριξης των επιστημονικών κλάδων.
  Οι χθεσινές εξαγγελίες της Κυβέρνησης, οι οποίες τελούν βέβαια υπό την αίρεση της θεσμοθέτησής τους με κανονιστικές πράξεις, δεν ικανοποιούν το δικηγορικό σώμα, αφού δεν κρίνονται επαρκείς για την άμεση οικονομική του στήριξη, με το δεδομένο ότι δεν προβλέπεται η χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ (για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο), αλλά ούτε η μείωση του μισθώματος της επαγγελματικής στέγης, αιτήματα στα οποία η Ολομέλεια εμμένει.
 6. Η κυβερνητική εξαγγελία για καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, για τον μήνα Μάϊο, σε όλους τους δικηγόρους, αποτελεί την εκ των υστέρων παραδοχή της Κυβέρνησης για την ανάγκη οικονομικής στήριξης του δικηγορικού κλάδου. Όμως, αυτή δεν συνιστά  την αναγκαία εκείνη λύση, σύμφωνα και με την αρχική κυβερνητική δέσμευση, ενόψει των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί  στους συναδέλφους από την τρέχουσα ολοσχερή παύση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ήδη από 13.3.2020.
 7. Η Ολομέλεια εκφράζει την ρητή και κατηγορηματική αντίθεσή της και συνεχίζει να  θεωρεί εμπαιγμό την προσπάθεια της Κυβέρνησης να εμφανίσει, ως μέσο άμεσης οικονομικής ενίσχυσης των δικηγόρων, τη χορήγηση επιταγής τηλε-κατάρτισης, ύψους 600 ευρώ, μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, αντί της  άνω αποζημίωσης ειδικού σκοπού, εκμεταλλευόμενη την δεινή οικονομική θέση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος και την ανάγκη επιβίωσης των συναδέλφων.
 8. Η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η έκπτωση 25% σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, όπως επίσης και ο συμψηφισμός κατά 25% του εμπροθέσμως καταβληθέντος ΦΠΑ με μελλοντικές οφειλές, ικανοποιούν σχετικά αιτήματα του δικηγορικού κλάδου.
 9. Μετά ταύτα, το δικηγορικό σώμα, στα πλαίσια της συνολικής αντιμετώπισης του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί στον κλάδο εξαιτίας της πανδημίας, συνεχίζει να διεκδικεί άμεσα από την Πολιτεία:
  Α. Τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους  800 ευρώ, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, σύμφωνα με τις Κυβερνητικές εξαγγελίες και του ίδιου του Πρωθυπουργού.
  Β. Την άρση της αδικαιολόγητης εξαίρεσης των δικηγόρων από τη μείωση του μισθώματος για την επαγγελματική τους στέγη, μέτρο δημοσιονομικά ουδέτερο.
  Γ. Την καταβολή του βοηθήματος ανεργίας από τον ειδικό λογαριασμό του ΟΑΕΔ, που αποτελείται από εισφορές που καταβάλλουν αποκλειστικά οι δικηγόροι από το 2011. Ζητά  λογοδοσία για τη διαχείριση του ποσού αυτού μέχρι σήμερα. Σε περίπτωση μη καταβολής του βοηθήματος, εκφράζει την κάθετη αντίθεσή της για την σκοπιμότητα συνέχισης καταβολής της εισφοράς των 120€ ετησίως στο μέλλον εκ μέρους των δικηγόρων
  Δ. Την άμεση καταβολή των οφειλών του Δημοσίου προς τους δικηγόρους και ιδίως:
  - τις οφειλές του ΤΑΧΔΙΚ από τη νομική βοήθεια. Σε περίπτωση μη καταβολής, θα επανεξετάσει τη συμμετοχή των δικηγόρων στο θεσμό.
  - τις οφειλές των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα προς τους συνεργαζόμενους δικηγόρους.
  - τις οφειλές από παροχές σε είδος και σε χρήμα του ΕΦΚΑ παρελθόντων ετών. Σε περίπτωση μη καταβολής τους, επιφυλάσσεται για την  δικαστική διεκδίκησή τους.
  Ε. Την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος.
  ΣΤ. Την κατάργηση προκαταβολής φόρου του προσεχούς έτους.
  Ζ. Την ταχύτατη προώθηση των διαδικασιών της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
  Η. Την κατ’ εξαίρεση χορήγηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας μέχρι ένα ποσό, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα είσπραξης των οφειλόμενων από τους φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
  Θ. Την ένταξη στο προστατευτικό πλαίσιο και των συναδέλφων ασκούμενων δικηγόρων.
  Ι. Τη νομοθέτηση της αναστολής των δανειακών υποχρεώσεων, ενήμερων και μη οφειλετών, προς τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.
  ΙΑ. Την αναστολή διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος για το κρίσιμο αυτό χρονικό διάστημα σε όλους τους Έλληνες πολίτες.
  Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των αιτημάτων του κλάδου, η Ολομέλεια στην επόμενη συνεδρίασή της θα εξειδικεύσει τις μορφές δράσης, μεταξύ των οποίων και ο επαναπροσδιορισμός της στάσης της, ως προς την συμμετοχή δικηγόρων σε επιτροπές του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και άλλες μορφές αντίδρασης.
 10. Η Ολομέλεια αποφάσισε σήμερα να διαθέσει στο εθνικό σύστημα υγείας επιπλέον ιατρικό εξοπλισμό αξίας πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ και δηλώνει ότι είναι στη διάθεση της Πολιτείας για κάθε περαιτέρω βοήθεια στα πλαίσια των δυνατοτήτων της.
 11. Η Ολομέλεια στηρίζει ανεπιφύλακτα τις μέχρι σήμερα προσπάθειες  της Συντονιστικής Επιτροπής, των Διοικητικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, αλλά και κάθε δικηγόρου ατομικά, που συνέβαλλαν αποφασιστικά σε αυτό τον αγώνα στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, καθώς θεωρεί ότι, υπό τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες της σημερινής συγκυρίας, διεκδικήθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι θέσεις του δικηγορικού σώματος.

 

30.3.2020: Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων για την εξειδίκευση από την κυβέρνηση των μέτρων στήριξης των επιστημονικών κλάδων

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε σήμερα, 30.3.2020, υπό την προεδρία του Προέδρου Δημήτρη Βερβεσού, με τηλεδιάσκεψη, μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης των επιστημονικών κλάδων, μεταξύ των οποίων και οι δικηγόροι, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Η Συντονιστική Επιτροπή κρίνει ότι οι σημερινές κυβερνητικές ανακοινώσεις, υπό τη ρητή επιφύλαξη της εξειδίκευσής τους μέσω κανονιστικών διατάξεων, επεκτείνουν το μέχρι σήμερα ισχύον πλαίσιο στήριξης των πληττόμενων κλάδων της οικονομίας.

Θεωρεί ότι είναι αποτέλεσμα του αγώνα, που έδωσε σύσσωμο το δικηγορικό σώμα, για την οικονομική στήριξη των δικηγόρων, οι οποίοι έχουν πληγεί καθοριστικά από το κλείσιμο των δικαστηρίων και την πλήρη παύση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, δικαστικών και εξώδικων. Αγώνας, που είχε αποτελέσματα για το σύνολο των επιστημονικών κλάδων.

Η Κυβέρνηση, έστω και καθυστερημένα και μετά τις γνωστές παλινωδίες επί του θέματος, προχώρησε στην έμπρακτη αυτή αναγνώριση.

Για το δικηγορικό σώμα, πέρα από θέμα επιβίωσης της μεγάλης πλειοψηφίας των συναδέλφων, ήταν και είναι πρωτίστως θέμα ηθικό και ζήτημα αξιοπρέπειας.

2. Η εξαγγελία καταβολής του επιδόματος των 800 ευρώ, για τον μήνα Μάϊο, σε όλους τους δικηγόρους, αποτελεί αναγνώριση εκ μέρους της Κυβέρνησης, της ανάγκης οικονομικής στήριξης του δικηγορικού κλάδου. Η στήριξη αυτή, βέβαια, θα έπρεπε να είχε γίνει άμεσα, όπως άμεσα είχε πραγματοποιηθεί η ένταξή μας στους αρχικούς δικαιούχους και έχει συμβεί με άλλους επαγγελματικούς κλάδους, δεδομένου ότι δεν υπήρχε κανένας δικαιολογητικός λόγος για τη διαφορετική αυτή αντιμετώπιση.

3. Η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η έκπτωση 25% σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, όπως επίσης και ο συμψηφισμός κατά 25% του εμπροθέσμως καταβληθέντος ΦΠΑ με μελλοντικές οφειλές, ικανοποιούν σχετικά αιτήματα του δικηγορικού κλάδου.

Σημειώνεται μάλιστα, ότι για μεγάλο αριθμό συναδέλφων, κατά το διάστημα λειτουργίας των δικαστηρίων (1.1.20 έως 13.3.20), έχουν προκαταβληθεί ήδη ασφαλιστικές εισφορές μέσω των γραμματίων προκαταβολής.

4. Η Συντονιστική Επιτροπή, ως προς την χορήγηση της επιταγής κατάρτισης, ύψους 600 ευρώ, εμμένει στην από 27.3.2020 απόφασή της.

Ειδικότερα, η επιταγή αυτή, όπως έχει εξαγγελθεί, αφορά εκτέλεση προγράμματος ΕΣΠΑ, που αποσκοπεί στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των δικαιούχων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αντίστοιχων κλάδων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να νοηθεί ως επίδομα οικονομικής στήριξης των πληγέντων επαγγελματιών.

5. Περαιτέρω, το δικηγορικό σώμα, στα πλαίσια της συνολικής αντιμετώπισης του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί στον κλάδο εξαιτίας της πανδημίας, συνεχίζει να διεκδικεί άμεσα από την Πολιτεία:

Α. Την άρση της αδικαιολόγητης εξαίρεσης των δικηγόρων από τη μείωση του μισθώματος για την επαγγελματική τους στέγη, μέτρο δημοσιονομικά ουδέτερο.

Β. Την καταβολή του βοηθήματος ανεργίας από τον ειδικό λογαριασμό του ΟΑΕΔ, που αποτελείται από εισφορές που καταβάλλουν αποκλειστικά οι δικηγόροι από το 2011.

Γ. Την άμεση καταβολή των οφειλόμενων του Δημοσίου προς τους δικηγόρους, ιδίως τις οφειλές του ΤΑΧΔΙΚ από τη νομική βοήθεια, τις οφειλές των φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα προς τους συνεργαζόμενους δικηγόρους και τις οφειλές από παροχές σε είδος και σε χρήμα του ΕΦΚΑ παρελθόντων ετών.

Δ. Την άμεση προώθηση των διαδικασιών της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

Ε. Την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος.

ΣΤ. Την κατάργηση προκαταβολής φόρου του προσεχούς έτους.

Ζ. Την κατ’ εξαίρεση χορήγηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας μέχρι ένα ποσό, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα είσπραξης των οφειλόμενων από τους φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα

. Η. Την ένταξη στο προστατευτικό πλαίσιο και των συναδέλφων ασκουμένων δικηγόρων.

Θ. Τη νομοθέτηση της αναστολής των δανειακών υποχρεώσεων, ενήμερων και μη οφειλετών, προς τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.

Subscribe to this RSS feed