Αποφάσεις Συντονιστικής-Ολομέλειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Πάτρα, 18/10/2011
Με την υπ’ αριθμ. 30/2011 απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου των Πρωτοδικών Πατρών έγινε δεκτή η πρόταση του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών και αποφασίστηκαν τα εξής:
 1) Καταργείται η δικάσιμος του Μονομελούς Πρωτοδικείου της τελευταίας Παρασκευής κάθε μήνα ημερολογιακά στην οποία εκδικάζονται υποθέσεις που αφορούν διαφορές αυτοκινήτων και ορίζεται στη θέση της μία (1) δικάσιμος του Μονομελούς Πρωτοδικείου για διαφορές που αφορούν διατροφές και επιμέλεια τέκνων. Η έναρξη προσδιορισμού των υποθέσεων θα γίνει από 20-1-2012.
2) Ορίζονται τρεις δικάσιμοι Μονομελούς Πρωτοδικείου κάθε μήνα για την εκδίκαση εφέσεων κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου, την πρώτη Τρίτη, την δεύτερη Τρίτη και την τρίτη Τρίτη κάθε μήνα, με ώρα έναρξης της συζήτησης τη 10η πρωινή και ορίζεται χρόνος έναρξης  των  ως  άνω δικασίμων η  15-5-2012. 
                                                                                  Εκ του Συλλόγου

18/2/2012 : Ψήφισμα Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων

 

Δελτίο Τύπου Ολομέλειας -Ψήφισμα- (18.2.2012)

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ
Έπειτα από τις πρόσφατες εξελίξεις σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, οι οποίες συγκλόνισαν την Ελληνική κοινωνία, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κατά τη σημερινή συνεδρίασή της στην Αθήνα προέβη σε αποτίμηση της διαμορφωθείσας κατάστασης και κατέληξε στο εξής κείμενο ψηφίσματος.

Ο Δικηγορικός κόσμος της χώρας έχει - εκ του θεσμικού του ρόλου - δικαίωμα να παρεμβαίνει σε κάθε ζήτημα μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος. Πιστός στην ιστορία που έχει διαχρονικά διαγράψει ο κλάδος αναφορικά με την προάσπιση των ατομικών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, δεν μπορεί να παραμένει απαθής έναντι στη διαρκώς επιχειρούμενη αποδόμηση κάθε έννοιας κράτους δικαίου και στην εν τοις πράγμασι απαξίωση των δημοκρατικών θεσμών.

Στο πλαίσιο αυτό:

Εκφράζουμε την έντονη θεσμική μας ανησυχία για το γεγονός ότι η χώρα μας, γενέτειρα των δημοκρατικών παραδόσεων, μετατρέπεται βαθμιαία σε μία χώρα στην οποία οι αρχές του κοινωνικού κράτους και του κράτους δικαίου (οι οποίες αποτυπώνονται και κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα, στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του ΟΗΕ), παραμερίζονται επιδεικτικά και όλως ανερυθρίαστα υπό την πίεση των επιταγών της διαβόητης «τρόικα», η βούληση της οποίας τείνει πλέον να καταστεί ένα είδος «παρασυντάγματος» υπέρτατης τυπικής ισχύος, κατά πλήρη καταστρατήγηση κάθε έννοιας εθνικής κυριαρχίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το σχέδιο νόμου που προωθεί προς ψήφιση στη Βουλή το Υπουργείο Δικαιοσύνης και φέρει τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Για τη Δίκαιη Δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής»: Ένα υπαρκτό πρόβλημα, αυτό της καθυστέρησης στην απονομή της Δικαιοσύνης, για τη διόγκωση του οποίου η Πολιτεία φέρει την αποκλειστική ευθύνη λόγω της πολυετούς της αδράνειας, χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την επιβολή ρυθμίσεων που καταλήγουν να φαλκιδεύουν το δικαίωμα δικαστικής προστασίας των πολιτών, δυσχεραίνοντας την άσκησή του μέσω της θέσπισης αυξημένων παραβόλων και άλλων μέτρων, που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση εισπρακτικών και μόνο στόχων.
Καταγγέλλουμε την εν τοις πράγμασι παρατηρούμενη πλήρη σχεδόν υποταγή του πολιτικού συστήματος της χώρας σε μία νέας μορφής κατοχή, υπό τη συνεχή θέση εκβιαστικών διλημμάτων εκ μέρους των δανειστών μας, που κατατείνουν στη δημιουργία ενός κλίματος εκφοβισμού των πολιτών, κλονίζοντας την κοινωνική συνοχή.
Αποκρούουμε τις κοινωνικές εντάσεις και την πρόκληση επεισοδίων, οι οποίες επιτείνουν το δυσμενές κλίμα και συντελούν στον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από τα πραγματικά προβλήματα.
Σημειώνουμε τον έντονο νομικό προβληματισμό μας για την εσχάτως επιχειρούμενη απαξίωση των δημοκρατικών θεσμών και την προσπάθεια παραμερισμού της δυνατότητας του κυρίαρχου λαού να εκφράσει τη βούλησή του μέσω εκλογών, κατάσταση που ισοδυναμεί με επίταση της δυσαρμονίας προς τη λαϊκή βούληση.
Διακηρύσσουμε τη συμπαράστασή μας προς το μέσο συμπολίτη μας, που πλήττεται διαρκώς από μέτρα «μνημονιακής» σύλληψης, τα οποία καταργούν δικαιώματα και κατακτήσεις ετών και απομειώνουν εισοδήματα, αποδιοργανώνοντας έτσι πλήρως τον κοινωνικό ιστό και αδιαφορώντας για την οικονομική εξαθλίωση που συνεπάγονται.
Είναι πλέον προφανές ότι το διακύβευμα δεν έγκειται στη διαφύλαξη κλαδικών συμφερόντων. Ο λόγος που αρθρώνουμε είναι βαθιά θεσμικός. Ίσως αυτή είναι και η αιτία για την οποία σχεδιάζεται - από γνωστούς κύκλους εξωθεσμικών παραγόντων και μεγάλων συμφερόντων - ο αφανισμός του δικηγορικού λειτουργήματος και η χειραγώγηση, ή ακόμα και διάλυση, των Δικηγορικών Συλλόγων.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

18/2/2012 : Δελτίο Τύπου Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων - Αποχή δικηγόρων 20 - 29/2/2012

 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 18/2/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αποφασίσθηκε η αποχή των δικηγόρων όλης της χώρας από τα καθήκοντά τους μέχρι και την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012. Η επικύρωση και η εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης καταλείπονται στους κατά τόπο Δικηγορικούς Συλλόγους.

Από το Γραφείο Τύπου

2/4/2011: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΝΣΚ

 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 2.4.2011

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σε συνεδρίασή του στις 25-2-2011, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) προέβη σε υποθετικές διαπιστώσεις, οι οποίες προσβάλλουν και συκοφαντούν πρωτίστως την ίδια τη λειτουργία και απονομή της Δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα, κατά τρόπο πρωτοφανή και απαράδεκτο, το Ν.Σ.Κ. ελέγχει τη χορήγηση – καθώς και την ενδεχόμενη διατήρησή τους στην περίπτωση αναβολής της συζήτησης των ασφαλιστικών μέτρων – προσωρινών διαταγών από τους αρμόδιους δικαστές στις περιπτώσεις των συμβασιούχων στο δημόσιο τομέα με πρόγραμμα «stage». Προφανώς, τα μέλη του Ν.Σ.Κ. αγνοούν ότι, βάσει του άρθρου 87 του Συντάγματος, οι Δικαστές απολαμβάνουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία.

Ειδικότερα, το Ν.Σ.Κ. αξιώνει τη συμμόρφωση της δικανικής κρίσης σε νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων και εν προκειμένω του Αρείου Πάγου, στον οποίο «αναγνωρίζει» τη μη προβλεπόμενη από το Σύνταγμα αρμοδιότητα του  «αυθεντικού φορέα ενοποίησης της νομολογίας». Με άλλα λόγια, ζητά να συμμορφώνονται οι Δικαστές με προηγούμενα νομολογιακά πορίσματα, ακόμα και αν έχουν αντίθετη νομική άποψη, νόμιμα αιτιολογημένη και σύμφωνη με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ενώ ένα τέτοιο αίτημα είναι αδιανόητο, τη στιγμή μάλιστα που ακόμα και ο ίδιος ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων είναι διάχυτος, παρεμπίπτων και συγκεκριμένος.

Περαιτέρω, το Ν.Σ.Κ. στηλιτεύει αόριστα και απροσδιόριστα, μη κατονομαζόμενες υποτιθέμενες δικηγορικές πρακτικές, παραβλέποντας ότι στις αντίστοιχες περιπτώσεις,  οι πρακτικές αυτές επιδοκιμάζονται – και άρα κρίνονται σύννομες – από τα ίδια τα Δικαστήρια.

Ωστόσο, από ένα θεσμικό όργανο, όπως είναι το Ν.Σ.Κ., θ’ αναμέναμε την υπεύθυνη τοποθέτησή του στα ζητήματα τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων του και όχι να επιδίδεται σε κρίσεις και σχόλια που απαξιώνουν το θεσμικό του ρόλο εντός της Δημόσιας Διοίκησης και δίνουν αφορμή σε πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα του Κυριακάτικου Τύπου να κάνουν λόγο για «παραδικαστικά κυκλώματα».

Εν τέλει, αν τα μέλη του Ν.Σ.Κ. γνωρίζουν κάτι συγκεκριμένο, ας προβούν σε επώνυμες καταγγελίες ζητώντας να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στους αντίστοιχους Δικαστές. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν τους επιτρέπεται να σπιλώνουν με αυτό τον τρόπο τη Δικαιοσύνη στο σύνολό της και να παρεμβαίνουν στην προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των Δικαστών.

Κατόπιν τούτων, ζητούμε τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Ν.Σ.Κ. που συμμετείχαν στην ανωτέρω συνεδρίαση και υπέγραψαν το σχετικό πρακτικό και την άμεση παρέμβαση του Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Subscribe to this RSS feed