ΔΕΕ: Το δίκαιο της ΕΕ επιτρέπει την κράτηση αιτούντα άσυλο για λόγους προστασίας της εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης (Απόφαση C-601/15, J.N.)

 

Το Δικαστήριο αποφάνθηκε σήμερα, στα πλαίσια επείγουσας προδικαστικής διαδικασίας *, ότι το μέτρο κράτησης για την προστασία της εθνικής ασφάλειας και της δημόσιας τάξης συνάδει με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η εισαγωγή μιας νέας αίτησης ασύλου από ένα πρόσωπο που υπόκειται σε απόφαση επιστροφής δεν ακυρώνει την απόφαση αυτή.

 

Ο J.N. υπέβαλε για πρώτη φορά αίτηση ασύλου στην Ολλανδία το 1995 η οποία απορρίφθηκε το 1996. Το 2012 και το 2013 J.N. υπέβαλε περαιτέρω αιτήσεις για άσυλο. Το 2014, ο Ολλανδός Υφυπουργός Ασφάλειας και Δικαιοσύνης απέρριψε την τελευταία από αυτές και διέταξε τον J.N. να εγκαταλείψει αμέσως το έδαφος της ΕΕ και του επέβαλε απαγόρευση εισόδου δέκα ετών. Η προσφυγή κατά της αποφάσεως αυτής απορρίφθηκε με τελεσίδικη απόφαση. Μεταξύ 1999 και 2015 ο J.N. διέπραξε 36 ποινικά αδικήματα (ως επί το πλείστον κλοπές) και καταδικάστηκε 21 φορές σε πρόστιμα και ποινές φυλάκισης. Το 2015, J.N. συνελήφθη για κλοπή και μη συμμόρφωση με την απαγόρευση εισόδου που του επιβλήθηκε. Καταδικάστηκε σε περαιτέρω φυλάκιση κατά τη διάρκεια της οποίας επέβαλε τέταρτη αίτηση ασύλου.  Μετά την έκτιση αυτής της ποινής συνεχίζει να κρατείται ως αιτών άσυλο.

 

(Απόφαση στην υπόθεση C-601/15 PPU, J.N. κατά  Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie)

 

*Η επείγουσα προδικαστική διαδικασία (PPU) παρέχει τη δυνατότητα στο Δικαστήριο να αποφαίνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (δύο με τρεις μήνες) επί των πλέον ευαίσθητων ζητημάτων που αφορούν τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, καθώς και πολιτικές σχετικές με τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, τις θεωρήσεις, το άσυλο και τη μετανάστευση). Οι επείγουσες προδικαστικές διαδικασίες ανατίθενται σε ειδικώς προς τούτο προσδιοριζόμενο πενταμελές τμήμα, στην πράξη δε η έγγραφη διαδικασία διεξάγεται ουσιαστικά με ηλεκτρονικά μέσα.

 

Η παρούσα υπόθεση εισήχθη στις 17/11/2015 και περατώθηκε σε λιγότερο από 3 μήνες.
back to top