Επικυρώνεται η δέσμευση κεφαλαίων της National Iranian Oil Company

Το Δικαστήριο επικυρώνει τη δέσμευση κεφαλαίων της National Iranian Oil Company για την περίοδο από τις 16 Οκτωβρίου 2012 έως την άρση της εγγραφής της, στις 16 Ιανουαρίου 2016. Το Συμβούλιο ήταν αρμόδιο για τη δέσμευση των κεφαλαίων της NIOC βάσει των κριτηρίων που το ίδιο έθεσε.

 

 

Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 21/16

Λουξεμβούργο, 1η Μαρτίου 2016

Απόφαση στην υπόθεση C-440/14 P

National Iranian Oil Company κατά Συμβουλίου


 

 

 

Το Δικαστήριο επικυρώνει τη δέσμευση κεφαλαίων της National Iranian Oil Company για την περίοδο από τις 16 Οκτωβρίου 2012 έως την άρση της εγγραφής της, στις 16 Ιανουαρίου 2016

Το Συμβούλιο ήταν αρμόδιο για τη δέσμευση των κεφαλαίων της NIOC βάσει των κριτηρίων που το ίδιο έθεσε

Το Συμβούλιο, επιλαμβανόμενο του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν δέσμευσε, το 2012, τα κεφάλαια μεγάλου αριθμού κρατικών οντοτήτων του Ιράν στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έτσι, από τις 16 Οκτωβρίου 2012, δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία της National Iranian Oil Company (NIOC) με την ακόλουθη αιτιολογία: «Εθνική οντότητα κρατικής διαχείρισης που παρέχει οικονομικούς πόρους στην κυβέρνηση του Ιράν. Ο Υπουργός Πετρελαίου είναι διευθυντής του διοικητικού συμβουλίου, ενώ ο αναπληρωτής Υπουργός Πετρελαίου είναι εκτελεστικός διευθυντής της NIOC». Η NIOC ζήτησε, ανεπιτυχώς, την ακύρωση της ως άνω δεσμεύσεως κεφαλαίων ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης[1]. Εν συνεχεία, άσκησε αναίρεση κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τη σημερινή απόφαση, το Δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως της NIOC και επικυρώνει τη δέσμευση των κεφαλαίων της. Ως εκ τούτου, η δέσμευση των κεφαλαίων της NIOC ήταν έγκυρη έως την αποδέσμευσή τους, στις 16 Ιανουαρίου 2016, κατόπιν της άρσεως της πλειονότητας των διεθνών κυρώσεων κατά του Ιράν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή κοινότητα.

Το Δικαστήριο υπενθυμίζει, καταρχάς, ότι καίτοι γενικώς στην Επιτροπή απόκειται η εκτέλεση των κανονισμών του Συμβουλίου, αυτό μπορεί να αναλάβει την εκτέλεση των κανονισμών του σε ειδικές περιπτώσεις δεόντως δικαιολογημένες. Συναφώς, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι το Συμβούλιο κράτησε την αρμοδιότητα επιβολής των πλέον ακανθωδών περιοριστικών μέτρων, ήτοι τους καταλόγους των φυσικών ή νομικών προσώπων των οποίων τα κεφάλαια δεσμεύονται. Πράγματι, τέτοιες δεσμεύσεις έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη ζωή και στις οικονομικές δραστηριότητες των θιγόμενων προσώπων και πρέπει να επιβάλλονται σε σύντομο χρόνο και σύμφωνα με διαδικασίες τη συνεκτικότητα και τον συντονισμό των οποίων το Συμβούλιο μπορεί να διασφαλίσει κατά τον καλύτερο τρόπο. Επομένως, το Συμβούλιο ευλόγως έκρινε ότι τα μέτρα δεσμεύσεως είχαν ειδικό χαρακτήρα ο οποίος δικαιολογούσε το να κρατήσει το ίδιο την εκτελεστική αρμοδιότητα.

Εξάλλου, το Δικαστήριο επιβεβαιώνει ότι το Γενικό Δικαστήριο ορθώς ερμήνευσε την εξέλιξη του κριτηρίου στο οποίο βασίστηκε το Συμβούλιο για τη δέσμευση των κεφαλαίων της NIOC. Ειδικότερα, το Δικαστήριο εξηγεί ότι, από το 2012, το Συμβούλιο διεύρυνε το κριτήριο εγγραφής σε κατάλογο, περιλαμβάνοντας φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, καίτοι δεν έχουν άμεσο ή έμμεσο σύνδεσμο προς τη διάδοση των πυρηνικών όπλων (όπως η NIOC), είναι ικανά να την ευνοήσουν, δια της παροχής υλικών, οικονομικών ή υλικοτεχνικών πόρων ή διευκολύνσεων στην ιρανική κυβέρνηση, καθιστώντας δυνατή για αυτήν τη συνέχιση των πυρηνικών της δραστηριοτήτων.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ : Ενώπιον του Δικαστηρίου μπορεί να υποβάλλεται αίτηση αναίρεσης, η οποία περιορίζεται σε νομικά ζητήματα, κατά των αποφάσεων ή διατάξεων του Γενικού Δικαστηρίου. Καταρχήν, η άσκηση αναίρεσης δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Εάν είναι παραδεκτή και βάσιμη, το Δικαστήριο αναιρεί την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου. Στην περίπτωση που η υπόθεση είναι ώριμη προς εκδίκαση, το Δικαστήριο μπορεί να αποφανθεί το ίδιο οριστικά επί της διαφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση, αναπέμπει την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο, το οποίο δεσμεύεται από την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο επί της αίτησης αναίρεσης.


Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, το οποίο δεν δεσμεύει το Δικαστήριο.

Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς της

Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη ( (+352) 4303 2582

Στιγμιότυπα από τη δημοσίευση της αποφάσεως διατίθενται από το «Europe by Satellite» ( (+32) 2 2964106[1] Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Ιουλίου 2014, National Iranian Oil Company κατά Συμβουλίου (Τ-578/12).

back to top