Ατζέντα (8/3 απόφαση Ελλάδα κατά Επιτροπής για την ανάκτηση 425 εκατ. ευρώ από τους Έλληνες γεωργούς, Ακροτήριο ΔΕΗ κατά Επιτροπής για τον λιγνίτη, κ.ά)

ΔΕΕ-ΓΔΕΕ: Ατζέντα (8/3 απόφαση Ελλάδα κατά Επιτροπής για την ανάκτηση 425 εκατ. ευρώ από τους Έλληνες γεωργούς, Ακροτήριο ΔΕΗ κατά Επιτροπής για τον λιγνίτη, κ.ά)

Αποστολέας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε." title="Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε." class="rcmContactAddress">Zoi MariaAdd contact Ημερομηνία Δευτ 14:54

cid:<a href=Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε." height="134" width="127">

 

 

 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

 

ΑΤΖΕΝΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λουξεμβούργο, 29/02/2016

 

 

Υπηρεσία Τύπου

και Πληροφόρησης

Ελληνικό Τμήμα

 

 

 

(Ανεπίσημο έγγραφο, με την επιφύλαξη τροποποιήσεων)

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 

Τρίτη 1 Μαρτίου

ΔΕΕ: Απόφαση στην υπόθεση National Iranian Oil (FR- Ιράν- Περιοριστικά μετρά- Δέσμευση κεφαλαίων)

ΔΕΕ: Απόφαση στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις Alo (DE- Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης-  Καθεστώς πρόσφυγα και καθεστώς επικουρικής προστασίας)

Πέμπτη 3 Μαρτίου

ΔΕΕ: Απόφαση στην υπόθεση Daimler AG (HU- Εικονιστικά σήματα- Χρήση στο διαδίκτυο)

ΔΕΕ: Απόφαση στην υπόθεση Ισπανία κατά Επιτροπής (ES-Εσπεριδοειδή-Ενδείξεις στις συσκευασίες για συντηρητικά ή άλλες χημικές ουσίες)

Τρίτη 8 Μαρτίου

ΔΕΕ: Απόφαση στην υπόθεση Ελλάδα κατά Επιτροπής (EL- Αναίρεση-Επιστροφή αντισταθμιστικών ενισχύσεων που χορήγησε ο  ΕΛΓΑ στους αγρότες)

ΓΔΕΕ: Ακροατήρια στις υποθέσεις ΔΕΗ κατά Επιτροπής (EL- Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως – Ελληνικές αγορές προμήθειας λιγνίτη και χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας)

Πέμπτη 10 Μαρτίου

ΔΕΕ: Αποφάσεις στις υποθέσεις  HeidelbergCement (DE- IT- Αγορές τσιμέντου και συναφών προϊόντων- Εξουσίες της Επιτροπής να ζητεί πληροφορίες)

Τρίτη 15 Μαρτίου

ΓΔΕΕ: Απόφαση στην υπόθεση Νέζη (EL- Κοινοτικό σήμα – Εικονιστικό σήμα που περιλαμβάνει το λεκτικό στοιχείο "E")

Τετάρτη 16 Μαρτίου

ΔΕΕ: Προτάσεις στην υπόθεση Mc Fadden (DE- Εσωτερική αγορά- Ηλεκτρονικό εμπόριο)

              

 

Τρίτη 1 Μαρτίου

ΔΕΕ: Απόφαση στην υπόθεση National Iranian Oil (FR- Ιράν- Περιοριστικά μετρά- Δέσμευση κεφαλαίων)

C-440/14, National Iranian Oil Company κατά Συμβούλιου και Επιτροπής

 

Το 2010 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θεσπίσει τα απαραίτητα μέτρα για την πρακτική εφαρμογή των μέτρων με σκοπό να διαλυθούν οι ανησυχίες που δημιουργήθηκαν λόγω της ανάπτυξης από το Ιράν τεχνολογιών που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της χώρας. Το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2010/413/ΚΕΠΠΑ, για περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν στην οποία παρατίθενται τα ονόματα των προσώπων και των οντοτήτων των οποίων τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι δεσμεύονταν.

Η National Iranian Oil Company (NIOC) περιελήφθη ανάμεσα στα «[π]ρόσωπα και οντότητες που εμπλέκονται σε πυρηνικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες βαλλιστικών πυραύλων και πρόσωπα και οντότητες που στηρίζουν την κυβέρνηση του Ιράν ως «Εθνική οντότητα κρατικής διαχείρισης που παρέχει οικονομικούς πόρους στην κυβέρνηση του Ιράν. Ο Υπουργός Πετρελαίου είναι διευθυντής του διοικητικού συμβουλίου της NIOC, ενώ ο αναπληρωτής Υπουργός Πετρελαίου είναι εκτελεστικός διευθυντής της NIOC». Η NIOC άσκησε προσφυγή ακύρωσης ενώπιον του ΓΔΕΕ κατά της απόφασης και του προσβαλλόμενου εκτελεστικού κανονισμού η οποία απορρίφθηκε το 2014.

Η NIOC ζητεί από το Δικαστήριο να αναιρέσει την απόφαση του  ΓΔΕΕ.

 

ΔΕΕ: Απόφαση στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις Alo (DE- Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης-  Καθεστώς πρόσφυγα και καθεστώς επικουρικής προστασίας)

C-443/14, Kreis Warendorf κατά Ibrahim Alo, και C-444/14, Amira Osso κατά Region Hannover

 

Ο I. Alo και η A. Osso είναι Σύριοι υπήκοοι που εισήλθαν στη Γερμανία το 1998 και το 2001 αντιστοίχως, και στην οποία αμφότεροι κίνησαν, χωρίς επιτυχία, διαδικασία αίτησης ασύλου. Οι γερμανικές αρχές τους επέτρεψαν, ωστόσο, την παραμονή στο γερμανικό έδαφος. Κατόπιν υποβολής δεύτερης αίτησης ασύλου το 2012 από αμφότερους τους αιτούντες, η Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (ομοσπονδιακή υπηρεσία μετανάστευσης και προσφύγων, Bundesamt) εξέδωσε και στις δύο περιπτώσεις απαγόρευση απέλασης στη Συρία. Κατά συνέπεια, η Περιφέρεια του Warendorf και η Περιφέρεια του Ανόβερου χορήγησαν στον I. Alo και την A. Osso, αντιστοίχως, άδειες διαμονής, με τις οποίες τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι περί του τόπου διαμονής τους.

Υπό τις περιστάσεις αυτές, τόσο ο I. Alo όσο και η A. Osso άσκησαν προσφυγές ακύρωσης με τις οποίες έβαλλαν κατά των περιοριστικών όρων περί του τόπου διαμονής, και οι οποίες απορρίφθηκαν σε πρώτο βαθμό. Ωστόσο, τα δευτεροβάθμια δικαστήρια κατέληξαν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Όσον αφορά τον I. Alo, το Oberverwaltungsgericht (ανώτατο διοικητικό δικαστήριο) ακύρωσε τον εν λόγω εκτιμώντας ότι προσκρούει στην οδηγία 2004/83. Κατά της απόφασης αυτής, η Περιφέρεια του Warendorf άσκησε αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Bundesverwaltungsgericht (Γερμανία).

Όσον αφορά την A. Osso, το Oberverwaltungsgericht απέρριψε την έφεσή της. Κατά της απόφασης αυτής, η A. Osso άσκησε κλαι αυτή αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Bundesverwaltungsgericht το οποίο ζητά από το ΔΕΕ να απαντήσει μέσω προδικαστικού ερωτήματος εάν ο όρος κατά τον οποίο η δυνατότητα επιλογής του τόπου κατοικίας περιορίζεται εδαφικώς εντός συγκεκριμένης περιοχής συνιστά περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας κατά την οδηγία 2011/95/ΕΕ , ενόσω ο αλλοδαπός κατά τα λοιπά είναι ελεύθερος να κυκλοφορεί και να διαμένει προσωρινά στην επικράτεια του κράτους μέλους, εάν είναι σύμφωνος με την οδηγία ο όρος περί του τόπου κατοικίας ο οποίος επιβάλλεται σε πρόσωπα υπό καθεστώς επικουρικής προστασίας, όταν βασίζεται στην επιδίωξη κατάλληλου επιμερισμού των δημόσιων καθηκόντων κοινωνικής πρόνοιας μεταξύ των κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων εντός της επικράτειας, και εάν είναι σύμφωνος ο όρος περί του τόπου κατοικίας ο οποίος επιβάλλεται σε πρόσωπα υπό καθεστώς επικουρικής προστασίας, όταν βασίζεται σε λόγους μεταναστευτικής πολιτικής ή πολιτικής περί κοινωνικής ενσωμάτωσης, όπως επί παραδείγματι για να αποτραπεί η υποβάθμιση περιοχών λόγω της μαζικής εγκατάστασης αλλοδαπών σε συγκεκριμένες κοινότητες ή επαρχίες.

 

Πέμπτη 3 Μαρτίου

ΔΕΕ: Απόφαση στην υπόθεση Daimler AG (HU- Εικονιστικά σήματα- Χρήση στο διαδίκτυο)

C-179/15, Daimler AG κατά Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.

 

Η Daimler είναι γνωστή κατασκευάστρια αυτοκινήτων και δικαιούχος, μεταξύ άλλων, του διεθνούς εικονιστικού σήματος «Mercedes-Benz»:

cid:<a href=Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε." height="57" border="0" width="393"> 

καταχωρισμένου από το 1966, το οποίο τυγχάνει προστασίας και στην Ουγγαρία και η προστασία του οποίου επεκτείνεται κυρίως σε συγκεκριμένα κατασκευαστικά στοιχεία οχημάτων. Η Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft είναι Ουγγρική εταιρία που δραστηριοποιείται στο εμπόριο λιανικής οχημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων τους, καθώς και στην επισκευή και συντήρηση αυτών.

Το 2007 τέθηκε σε ισχύ μεταξύ της Mercedes-Benz Hungaria Kft., θυγατρικής της Daimler,  και της Együd Garage σύμβαση μεταγοραστικής εξυπηρέτησης η οποία έληξε το 2012. Βάσει της σύμβασης αυτής, η Együd Garage είχε δικαίωμα να χρησιμοποιεί το προαναφερθέν σήμα, μεταξύ άλλων, για να εμφανίζεται στις καταχωρήσεις της ως «felhatalmazott Mercedes Benz szerviz» [εγκεκριμένο συνεργείο της Mercedes-Benz]. Μετά τη λήξη της σύμβασης, η Együd Garage επιχείρησε να τερματίσει κάθε είδους χρήση του σήματος βάσει της οποίας το κοινό μπορούσε να υποθέσει εσφαλμένα ότι εξακολουθούσε να υφίσταται συμβατική σχέση μεταξύ της ίδιας και της Daimler. Εντούτοις, εξακολουθούσε να υφίσταται δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε καταχωρήσεις σχετικές με τις υπηρεσίες που παρέχει η Együd Garage με το προαναφερθέν περιεχόμενο.

Το Fővárosi Törvényszék ρωτά το ΔΕΕ εάν έχει η οδηγία 89/104/ΕΟΚ  την έννοια ότι ο δικαιούχος σήματος δύναται να απαγορεύει σε τρίτο, στον οποίο γίνεται αναφορά σε καταχώρηση στο Διαδίκτυο, να χρησιμοποιεί, για υπηρεσίες του εν λόγω τρίτου πανομοιότυπες με υπηρεσίες ή προϊόντα για τα οποία έχει καταχωρηθεί το σήμα, σημείο ως προς το οποίο υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης με το σήμα και το οποίο απεικονίζεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε μπορεί να προκληθεί στο κοινό η εσφαλμένη εντύπωση ότι υφίσταται επίσημη εμπορική σχέση μεταξύ της επιχείρησης του εν λόγω τρίτου και του δικαιούχου του σήματος, ακόμη και αν η καταχώρηση δεν αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο από το πρόσωπο στο οποίο αυτή περιέχει αναφορά ούτε για λογαριασμό του.

 

ΔΕΕ: Απόφαση στην υπόθεση Ισπανία κατά Επιτροπής (ES-Εσπεριδοειδή-Ενδείξεις στις συσκευασίες για συντηρητικά ή άλλες χημικές ουσίες)

C-26/15 P

Διάταξη του εκτελεστικού κανονισμού 543/2011 για την εμπορία των εσπεριδοειδών (λεμονιών, μανταρινιών και πορτοκαλιών)), ορίζει ότι οι συσκευασίες των φρούτων αυτών πρέπει να φέρουν επισήμανση η οποία αναγράφει τα συντηρητικά και τις λοιπές χημικές ουσίες που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την επεξεργασία μετά την συγκομιδή, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση . Με την έκδοση της διατάξεως αυτής η Επιτροπή θέλησε να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης για τα πρόσθετα τροφίμων. Για τον σκοπό αυτόν απέκλινε από ένα πρότυπο εμπορίας  που έχει υιοθετήσει η UNECE, κατά το οποίο η αναγραφή των ενδείξεων αυτών είναι προαιρετική (δεδομένου ότι η αναγραφή ενδείξεως για τα συντηρητικά ή άλλες χημικές ουσίες που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι υποχρεωτική μόνον εφόσον την απαιτούσε η νομοθεσία του κράτους εισαγωγής).

Η Ισπανία άσκησε προσφυγή ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, ζητώντας την ακύρωση της εν λόγω διατάξεως. Με απόφαση της 13ης Νοεμβρίου 2014 (υπόθεση Τ-483/11, βλ. ΑΤ 151/14), το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της Ισπανίας κρίνοντας ότι η Επιτροπή ορθώς θέσπισε υποχρέωση επισημάνσεως των εσπεριδοειδών που μετά τη συγκομιδή έχουν υποστεί επεξεργασία με συντηρητικά ή λοιπές χημικές ουσίες και ότι η υποχρέωση αυτή, που διασφαλίζει ενιαίο και υψηλό επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές εντός και εκτός της Ένωσης, δεν εισάγει δυσμενείς διακρίσεις.

Στην παρούσα υπόθεση η Επιτροπή ζητεί από το Δικαστήριο την αναίρεση της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου.

 

Τρίτη 8 Μαρτίου

ΔΕΕ: Απόφαση στην υπόθεση Ελλάδα κατά Επιτροπής (EL- Αναίρεση-Επιστροφή αντισταθμιστικών ενισχύσεων που χορήγησε ο  ΕΛΓΑ στους αγρότες)

C-431/14 P

Τον Ιανουάριο 2009, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) –δημόσιος οργανισμός ασφαλίσεως των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έναντι ζημιών οφειλομένων σε φυσικούς κινδύνους– κατέβαλε στους Έλληνες γεωργούς αντισταθμίσεις ύψους 425 εκατομμυρίων ευρώ για ζημίες που προκλήθηκαν, το 2008 και το 2009, από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Πληροφορηθείσα τα μέτρα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε τις πληρωμές αυτές παράνομες κρατικές ενισχύσεις ασύμβατες με την κοινή αγορά με απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2011 και διέταξε την ανάκτηση των ενισχύσεων αυτών από τους δικαιούχους.

Στις 8 Φεβρουαρίου 2012, η Ελλάδα άσκησε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου προσφυγή με αίτημα την ακύρωση αυτής της απόφασης (υπόθεση T-52/12). Με χωριστό δικόγραφο, της 18ης Μαΐου 2012, η Ελλάδα κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ζητώντας την αναστολή εκτελέσεως της απόφασης της Επιτροπής μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου επί της προσφυγής.

Με τη διάταξή του της 19ης Σεπτεμβρίου 2012, ο Πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου δέχθηκε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε η Ελλάδα, κρίνοντας ότι συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, ότι δηλαδή η αίτηση είναι, εκ πρώτης όψεως, δικαιολογημένη από πραγματικής και νομικής απόψεως και ότι έχει τον χαρακτήρα του επείγοντος (βλ. υπόθεση T-52/12 R και ΑΤ 118/12).

Με την απόφαση της 16ης Ιουλίου 2014 στην υπόθεση Τ-52/12 το ΓΔΕΕ απέρριψε όλα τα επιχειρήματα της Ελλάδας και την προσφυγή στο σύνολό της και επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής.

Η Ελλάδα ζητεί  από το Δικαστήριο την αναίρεση της απόφασης του ΓΔΕΕ.

 

ΓΔΕΕ: Ακροατήρια στις υποθέσεις ΔΕΗ κατά Επιτροπής (EL- Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως – Ελληνικές αγορές προμήθειας λιγνίτη και χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας)

T-169/08 RENV, ΔΕΗ κατά Επιτροπής και T-421/09 RENV, ΔΕΗ κατά Επιτροπής

Ο λιγνίτης είναι ορυκτό με κύριο στοιχείο τον άνθρακα που χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ελλάδα είναι ο πέμπτος παραγωγός λιγνίτη στον κόσμο και ο δεύτερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Γερμανία. Τα πρώτα δικαιώματα αναζήτησης και εκμετάλλευσης του λιγνίτη σε δημόσια κοιτάσματα χορηγήθηκαν στη ΔΕΗ με νομοθετικό διάταγμα το 1959 και με τον μεταλλευτικό κώδικα του 1973. Τα δικαιώματα αναζήτησης και εκμετάλλευσης δύνανται να χορηγηθούν από την Ελλάδα κατόπιν διαδικασίας υποβολής προσφορών ή χωρίς υποβολή προσφορών αλλά μέσω σύμβασης εγκρινόμενης με ειδικό νόμο του Κοινοβουλίου, ή ακόμη με απευθείας ανάθεση σε κατεπείγουσες περιπτώσεις και για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

Το 2003, η Επιτροπή έλαβε από ιδιώτη  καταγγελία κατά την οποία η αποκλειστική άδεια αναζήτησης και εκμετάλλευσης λιγνίτη αντέβαινε στις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού. Το 2008, η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση C(2008) 824 τελικό  για δύο χωριστές αγορές προϊόντων: της προμήθειας λιγνίτη και της χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας διαπιστώνοντας ότι έχει δημιουργηθεί κατάσταση ανισότητας ευκαιριών μεταξύ των επιχειρήσεων όσον αφορά την πρόσβαση στα πρωτογενή καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ότι η Ελλάδα παρέχοντας στη ΔΕΗ τη δυνατότητα να διατηρεί ή να ενισχύει τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, αποκλείει ή παρακωλύει κάθε νέα είσοδο στην αγορά.

Το 2009 η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση C(2009) 6244 τελικό, για τον καθορισμό συγκεκριμένων μέτρων για τη διόρθωση των αντίθετων προς τον ανταγωνισμό συνεπειών της παράβασης που διαπιστώθηκε στην απόφαση της Επιτροπής του 2008. Η Ελλάδα θα έπρεπε α)  να χορηγήσει μέσω διαγωνισμών δικαιώματα εκμετάλλευσης επί των κοιτασμάτων λιγνίτη της Δράμας, Ελασσόνας, Βεύης και Βεγόρας σε άλλες επιχειρήσεις, β) να απαγορεύσει στους κατόχους δικαιωμάτων εκμετάλλευσης επί των κοιτασμάτων της Δράμας, της Ελασσόνας και της Βεγόρας να πωλούν τον εξορυσσόμενο λιγνίτη στη ΔΕΗ εκτός αν δεν υπάρχει άλλη αξιόπιστη προσφορά, γ) να διοργανώσει νέα διαδικασία παραχώρησης, σε περίπτωση ακύρωσης της υπό εξέλιξη διαδικασίας παραχώρησης δικαιωμάτων επί του κοιτάσματος της Βεύης.

Η ΔΕΗ, υποστηριζόμενη από την Ελλάδα,  κατέθεσε στο ΓΔΕΕ δύο προσφυγές και ζήτησε την ακύρωση των δύο αποφάσεων της Επιτροπής. Στις 20/9/2012, το Γενικό  Δικαστήριο έκανε δεκτά τα επιχειρήματα της ΔΕΗ και ακύρωσε την απόφαση C (2008) 824 (υπόθεση Τ-169/08) και την απόφαση C(2009) 6244 (υπόθεση Τ-421/09). 

Ακολούθως, η Επιτροπή ζήτησε από το ΔΕΕ την αναίρεση των δύο αποφάσεων του ΓΔΕΕ προβάλλοντας ότι το δεύτερο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο κατά την ερμηνεία και εφαρμογή της Συνθήκης ΕΚ, κρίνοντας ότι η ίδια όφειλε να προσδιορίσει και να αποδείξει την καταχρηστική συμπεριφορά στην οποία οδήγησε ή μπορούσε να οδηγήσει τη ΔΕΗ το επίμαχο κρατικό μέτρο. Στις 17/7/2014, το ΔΕΕ αποφάσισε να αναιρέσει τις αποφάσεις του ΓΔΕΕ (υποθέσεις C553/12 P και C554/12 P) και  να τις αναπέμψει ενώπιον του τελευταίου προκειμένου αυτό να κρίνει τους λόγους που προβλήθηκαν ενώπιόν του και επί των οποίων το ΔΕΕ δεν αποφάνθηκε.

 

Πέμπτη 10 Μαρτίου

ΔΕΕ: Αποφάσεις στις υποθέσεις  HeidelbergCement (DE- IT- Αγορές τσιμέντου και συναφών προϊόντων- Εξουσίες της Επιτροπής να ζητεί πληροφορίες)

C-247/14 P HedelbergCement κατά Επιτροπής, C -248/14 P Schwenk Zement κατά Επιτροπής , C-267/14 P Buzzi Unicem κατά Επιτροπής  και C-268/14 P Italmobiliare  κατά Επιτροπής

Το 2008 και το 2009, η Επιτροπή διενήργησε πληθώρα ελέγχων σε εγκαταστάσεις αρκετών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στην αγορά τσιμέντου, συμπεριλαμβανομένων των HeidelbergCement, Schwenk Zement, Buzzi Unicem και Italmobiliare .  Σε συνέχεια αυτών των ελέγχων, το 2009 και το 2010, απέστειλε διάφορες αιτήσεις παροχής πληροφοριών.

Το 2010, η Επιτροπή γνωστοποίησε στις παραπάνω επιχειρήσεις ότι είχε αποφασίσει  να κινήσει εναντίον τους διαδικασία για εικαζόμενες παραβάσεις του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, που είχαν ως αντικείμενο περιορισμούς των εισαγωγών στον ΕΟΧ από χώρες εκτός του ΕΟΧ, κατανομή αγορών, συντονισμό των τιμών και παρεμφερείς πρακτικές αντίθετες στον ανταγωνισμό εντός της αγοράς τσιμέντου και εντός των αγορών συναφών προϊόντων.

Στις 30 Μαρτίου 2011, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση με την οποία σημείωνε ότι μπορεί προς εκπλήρωση των καθηκόντων της να ζητεί από επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων να της παράσχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα και τον όγκο των πληροφοριών που ζητούνταν, καθώς και τη σοβαρότητα των εικαζομένων παραβάσεων των κανόνων του ανταγωνισμού, η Επιτροπή έκρινε σκόπιμο να τάξει στις επιχειρήσεις προθεσμία 12 εβδομάδων για να απαντήσουν στις πρώτες 10 ομάδες ερωτημάτων και προθεσμία 2 εβδομάδων για να απαντήσει στην 11η ομάδα ερωτημάτων.

Οι παραπάνω επιχειρήσεις ζητούν από το Δικαστήριο να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής.

 

Τρίτη 15 Μαρτίου

ΓΔΕΕ: Απόφαση στην υπόθεση Νέζη (EL- Κοινοτικό σήμα – Εικονιστικό σήμα που περιλαμβάνει το λεκτικό στοιχείο "E")

T-645/13, Εύχαρις Νέζη (Μύκονος, Ελλάδα) κατά ΓΕΕΑ

Το 2009, η Ε. Νέζη, κατέθεσε στο Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος για το  εξής εικονιστικό σημείο:

cid:<a href=Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε." height="161" border="0" width="396">

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία ζητήθηκε η καταχώριση ήταν κοσμήματα, απομιμήσεις κοσμημάτων και υάλων είδη χάρτου για διακοσμήσεις, δέρμα και απομιμήσεις δερμάτων ενδύματα, υποδήματα, δαντέλες κ.λπ.

Στις 21 Μαΐου 2010, η Etam SAS άσκησε ανακοπή κατά της καταχώρισης του ανωτέρω σήματος. Η ανακοπή στηριζόταν στο ακόλουθα προγενέστερο κοινοτικό εικονιστικό σήμα για ίδια ή παρόμοια προϊόντα:

cid:<a href=Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε." height="119" border="0" width="152">

Το 2012, το τμήμα ανακοπών απέρριψε την ανακοπή στο σύνολό της. Το τμήμα προσφυγών εκτίμησε ότι τα σημεία αυτά ήταν οπτικώς παρόμοια, απεικόνιζαν το γράμμα Ε, προφέρονταν κατά τον ίδιο τρόπο και παρουσίαζαν σημασιολογική ομοιότητα, και ότι το προγενέστερο σήμα εμφάνιζε τον συνήθη βαθμό διακριτικού χαρακτήρα και δεν υπήρχε κίνδυνος σύγχυσης, για τον λόγο ότι τα επίμαχα σημεία παρουσίαζαν επαρκείς οπτικές διαφορές που υπερίσχυαν της ηχητικής και σημασιολογικής ταυτότητας.

Η Etam SAS άσκησε προσφυγή ενώπιον του ΓΕΕΑ κατά της απόφασης του τμήματος ανακοπών. Με απόφαση της 3ης Οκτωβρίου 2013 το τέταρτο τμήμα προσφυγών του ΓΕΕΑ ακύρωσε την απόφαση του τμήματος ανακοπών για τα προϊόντα των κλάσεων 18 και 25 που αντιστοιχούν σε δέρματα και απομιμήσεις δερμάτων, ενδύματα, υποδήματα και διακοσμήσεις αυτών. Το τέταρτο τμήμα προσφυγών δέχθηκε την ανακοπή και, κατά συνέπεια, απέρριψε την αίτηση καταχωρίσεως του ζητουμένου σήματος για τα εν λόγω προϊόντα και απέρριψε την προσφυγή κατά τα λοιπά.

Η Ε. Νέζη ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση και να τη μεταρρυθμίσει ώστε να καταχωριστεί το αιτούμενο σήμα.

 

Τετάρτη 16 Μαρτίου

ΔΕΕ: Προτάσεις στην υπόθεση Mc Fadden (DE- Εσωτερική αγορά- Ηλεκτρονικό εμπόριο)

C-484/14, Tobias Mc Fadden κατά Sony Music Entertainment Germany GmbH

Ο Tobias Mc Fadden πωλεί και εκμισθώνει μηχανήματα εικόνας και ήχου για εκδηλώσεις πάσης φύσης. Είναι μέλος του Κόμματος των Πειρατών Γερμανίας και ήταν ιδιοκτήτης διαδικτυακής σύνδεσης μέσω της οποίας διατηρούσε ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN). Στις 4 Σεπτεμβρίου 2010, προσφέρθηκε προς τηλεφόρτωση (download), μέσω της εν λόγω διαδικτυακής σύνδεσης, το επίμαχο έργο «Bring mich nach Hause» του μουσικού συγκροτήματος «Wir sind Helden» σε απεριόριστο αριθμό χρηστών ιστοτόπων διαδικτυακών ανταλλαγών. Η Sony Music Entertainment Germany είναι ο παραγωγός φορέων ηχητικής εγγραφής του άλμπουμ αυτού και μνημονεύεται ρητώς ως δικαιούχος επί του CD και επί του εξωφύλλου του άλμπουμ, στη σημείωση για τον παραγωγό και για τον πνευματικό δημιουργό.

Το Landgericht München I (Γερμανία) ρωτά το Δικαστήριο, μεταξύ άλλων, εάν «παροχή πρόσβασης σε δίκτυο επικοινωνιών» σημαίνει ότι, για την ύπαρξη παροχής σύμφωνα με την οδηγία, ενδιαφέρει μόνον το αν επιτυγχάνεται αυτή, υπό την έννοια της παροχής πρόσβασης σε δίκτυο επικοινωνιών (π.χ. στο διαδίκτυο), εάν αρκεί η υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας να καθίσταται πράγματι διαθέσιμη, ήτοι εν προκειμένω να παρέχεται ανοιχτό WLAN, ή απαιτείται για παράδειγμα επιπροσθέτως και σχετική «προβολή», εάν η φράση «δεν υφίσταται ευθύνη όσον αφορά τις μεταδιδόμενες πληροφορίες» σημαίνει ότι αποκλείονται καταρχήν ενδεχόμενες αξιώσεις παραλείψεως, αποζημιώσεως, καταβολής των εξόδων οχλήσεως και των δικαστικών εξόδων του πληγέντος από προσβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας έναντι του φορέα παροχής πρόσβασης ή ότι οι αξιώσεις αυτές αποκλείονται όσον αφορά μια πρώτη διαπιστούμενη προσβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, και εάν απαγορεύεται στα κράτη μέλη να επιτρέπουν στον εθνικό δικαστή να εκδίδει, στο πλαίσιο κύριας δίκης, διαταγή κατά του φορέα παροχής πρόσβασης με την οποία ο τελευταίος υποχρεώνεται να παραλείπει στο μέλλον να καθιστά δυνατό σε τρίτους, μέσω συγκεκριμένης διαδικτυακής συνδέσεως, να παρέχουν ηλεκτρονική πρόσβαση, μέσω ιστοτόπων διαδικτυακών ανταλλαγών, σε ορισμένο έργο που προστατεύεται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Estella Cigna Αγγελίδη Τηλ.: (00352) 4303 2582           Μαρία Ζώη Τηλ.: (00352) 4303 2180

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Maria.zoi@curia.europa.eu

 

 

 

 

 

      

 

      

 

 

 

back to top