ΑΤΖΕΝΤΑ 9.9.2016 Featured

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου

ΓΔΕΕ: Globo Comunicação e Participações κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (Σήμα)

ΔΕΕ: Προτάσεις Front Polisario (FR-Συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου για προϊόντα προερχόμενα από τη Δυτική Σαχάρα)

ΔΕΕ: Αποφάσεις Marìn και CS (ES-EN, Δικαίωμα διαμονής υπηκόου τρίτης χώρας με ποινικό ιστορικό)

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου

ΔΕΕ: Απόφαση Pérez López (ES- Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου)

Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου

ΓΔΕΕ: Απόφασεις Yanukovych (FR-Ουκρανία-Περιοριστικά μέτρα για κατάχρηση κρατικών κεφαλαίων)

ΔΕΕ: Προτάσεις του Γενικού εισαγγελέα Schmitt (DE-Ευθεία ευθύνη εγκεκριμένου οργανισμού για ποιοτικούς ελέγχους)

ΔΕΕ: Απόφαση Mc Fadden (DE-Eυθύνη ιδιοκτήτη καταστήματος που προσφέρει δωρεάν Wi-Fi για την εκ μέρους χρήστη προσβολή του δικαιώματος δημιουργού)

ΓΔΕΕ: Απόφαση Morningstar [EN- Δεσπόζουσα θέση-Κωδικοί χρηματοπιστωτικών μέσων reuters (κωδικοί RIC)]

ΓΔΕΕ: Ακροατήριο Ελλάδα κατά Επιτροπής (ΕΓΤΠΕ- Καθεστώς στρεμματικών ενισχύσεων)

 

 

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου

 

 

ΓΔΕΕ: Globo Comunicação e Participações κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (Σήμα)

T-408/15

 

Το 2014, η βραζιλιάνικη εταιρεία Globo Comunicação e Participações ζήτησε από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) την καταχώριση του παρακάτω ηχητικού σήματος «PLIM PLIM», για συσκευές μετάδοσης, εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνων (εφαρμογή για υπολογιστές, tablet και smartphone):

 

plim

 

Το ηχητικό σήμα σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί ως ringtone. Το EUIPO αρνήθηκε την καταχώριση του σήματος λόγω έλλειψης διακριτικού χαρακτήρα και η Globo Comunicação e Participações προσέφυγε στο ΓΔΕΕ με αίτημα την ακύρωση της αποφάσεως του EUIPO.

 

 

ΔΕΕ: Προτάσεις Front Polisario (FR-Συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου για προϊόντα προερχόμενα από τη Δυτική Σαχάρα)

C-104/16P, Συμβούλιο κατά Front Polisario

 

Η Δυτική Σαχάρα (βορειοδυτική Αφρική), αποικίστηκε από την Ισπανία το 1884 και, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αποτελούσε ισπανική επαρχία. Κατόπιν της ανακηρύξεως της ανεξαρτησίας του το 1956, το Μαρόκο  διεκδίκησε την «απελευθέρωση» της Δυτικής Σαχάρας, φρονώντας ότι η περιοχή του ανήκε. Σήμερα, το μεγαλύτερο τμήμα του εδάφους της Δυτικής Σαχάρας ελέγχεται από το Μαρόκο, ενώ το Front Polisario (εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα του λαού των Σαχράουι κατά των διαφόρων μορφών ξένης κατοχής) ελέγχει ένα μικρότερο και πιο αραιοκατοικημένο τμήμα του εδάφους, στα ανατολικά της περιοχής.  Το 2012 συνήφθη η  συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου σχετικά με τα αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα, τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, τα ψάρια και τα αλιευτικά προϊόντα (απόφαση του Συμβουλίου 2012/497/ΕΕ).  Κατόπιν προσφυγής που άσκησε το Front Polisario, το ΓΔΕΕ αναγνώρισε την ικανότητά  του να ενάγει και να ενάγεται ως νομικό πρόσωπο, κήρυξε παραδεκτή την αίτησή του και ακύρωσε  την απόφαση του Συμβουλίου στον βαθμό που ενέκρινε την εφαρμογή της συμφωνίας επί της Δυτικής Σαχάρας (υπόθεση Τ-512/12).

 

Στην παρούσα υπόθεση το Συμβούλιο ζητεί από το ΔΕΕ την αναίρεση της αποφάσεως του ΓΔΕΕ προβάλλοντας πλάνη περί το δίκαιο.

 

 

ΔΕΕ: Αποφάσεις Marìn και CS (ES-EN, Δικαίωμα διαμονής υπηκόου τρίτης χώρας με ποινικό ιστορικό)

C-165/14, Alfredo Rendón Marín κατά Administración del Estado (ΕS)

και C-304/14 Secretary of State for the Home Department κατά CS (EN)

 

Οι υποθέσεις αυτές αφορούν υπηκόους τρίτης χώρας στους οποίους κοινοποιήθηκαν, αντιστοίχως, απορριπτική απόφαση επί αιτήσεως χορηγήσεως άδειας διαμονής και απόφαση απελάσεως από το κράτος μέλος κατοικίας και ιθαγένειας των ανήλικων τέκνων τους, πολιτών της Ένωσης, τα οποία συντηρούνται από τους ίδιους. Οι εθνικές διοικητικές αποφάσεις που εκδόθηκαν εξαιτίας του ποινικού ιστορικού των γονέων ενέχουν τον κίνδυνο στερήσεως από τα τέκνα της δυνατότητας πραγματικής απολαύσεως των δικαιωμάτων που πηγάζουν από την ιδιότητά τους του πολίτη της Ένωσης.

 

Το Δικαστήριο καλείται α) να διερευνήσει κατά πόσον οι επίμαχες καταστάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, β) να αποφανθεί επί των ενδεχόμενων συνεπειών του ποινικού ιστορικού επί της αναγνωρίσεως δευτερογενούς δικαιώματος διαμονής (οδηγία 2004/38/EΚ), και γ) να αποφανθεί επί της δυνατότητας εισαγωγής περιορισμών σε δικαίωμα διαμονής (άρθρο 20 ΣΛΕΕ) και επί της έννοιας «δημόσια τάξη» ή «δημόσια ασφάλεια».

 

 

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου

 

ΔΕΕ: Απόφαση Pérez López (ES- Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου)

C-16/15María Elena Pérez López κατά Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid) [Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Μαδρίτης (Αυτόνομη Κοινότητα της Μαδρίτης)]

 

Η Maria Elena Perez Lopez διορίστηκε ως υγειονομικό προσωπικό περιστασιακής απασχολήσεως, από 5/2 έως 31/7/2009, βάσει του ισπανικού νόμου για το προσωπικό των Υπηρεσιών Υγείας με σκοπό την κάλυψη προσωρινών αναγκών του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Gregorio Marañón». Η σύμβαση ορισμένου χρόνου της κας Perez Lopez ανανεώθηκε επτά φορές μετά τις 31/7/2009. Τον Μάρτιο του 2013, λίγο πριν τη λήξη της συμβάσεώς της, η κα Perez Lopez ενημερώθηκε για τη μη ανανέωση του διορισμού της και άσκησε, στη συνέχεια, προσφυγή προβάλλοντας ότι ο ισπανικός νόμος ευνοεί τις καταχρήσεις που απορρέουν από τη χρησιμοποίηση διαδοχικών ανανεώσεων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

 

Το διοικητικό δικαστήριο της Μαδρίτης ζητεί από το ΔΕΕ να διευκρινίσει αν ο ισπανικός νόμος είναι αντίθετος με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου, βάσει της οποίας τα κράτη μέλη υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα πρόληψης κατά της κατάχρησης των διαδοχικών ανανεώσεων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

 

 

Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου

 

ΓΔΕΕ: Απόφασεις Yanukovych (FR-Ουκρανία-Περιοριστικά μέτρα για κατάχρηση κρατικών κεφαλαίων)

T-346/14T-348/14 και Τ-340/14, Viktor Fedorovych Yanukovych (Κίεβο, Ουκρανία) κατά Συμβουλίου της ΕΕ

 

Μετά την κρίση του 2013 στην Ουκρανία, το Συμβούλιο επέβαλε τον Μάρτιο του 2014 (απόφαση 2014/119/ΚΕΠΠΑ), περιοριστικά μέτρα σε βάρος των Viktor Fedorovych Yanukovych και Andriy Klyuyev (πρώην Προέδρων της Ουκρανίας) και του Oleksandr Viktorovych Yanukovych (γιου του πρώτου και διευθυντή του γραφείου του Προέδρου), για κατάχρηση ουκρανικών κρατικών κεφαλαίων και τη μεταφορά τους εκτός Ουκρανίας.  Η ισχύς των μέτρων παρατάθηκε (μέχρι τον Μάρτιο 2016) λόγω εκκρεμούς ποινικής διαδικασίας ενώπιον των ουκρανικών δικαστηρίων.

 

Οι προσφεύγοντες ζητούν από το ΓΔΕΕ την ακύρωση της αποφάσεως του Συμβουλίου.

 

 

ΔΕΕ: Προτάσεις του Γενικού εισαγγελέα Schmitt (DE-Ευθεία ευθύνη εγκεκριμένου οργανισμού για ποιοτικούς ελέγχους)

C-219/15, Elisabeth Schmitt κατά TÜV Rheinland LGA Products GmbH

 

H κα Schmitt υποβλήθηκε to 2008 στη Γερμανία σε επέμβαση τοποθετήσεως εμφυτευμάτων στήθους σιλικόνης, τα οποία είχαν κατασκευαστεί από γαλλική επιχείρηση, η οποία στο μεταξύ πτώχευσε. Το 2010 η αρμόδια γαλλική αρχή διαπίστωσε ότι για την κατασκευή των εμφυτευμάτων στήθους χρησιμοποιήθηκε κακής ποιότητας βιομηχανική σιλικόνη που δεν πληρούσε τις προδιαγραφές ποιότητας. Στη συνέχεια, κατόπιν ιατρικής γνωματεύσεως, η κα Schmitt αφαίρεσε τα εμφυτεύματά της. Η κατασκευάστρια εταιρία ανέθεσε στον TÜV Rheinland (εγκεκριμένο γερμανικό οργανισμό) τη διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων, ο οποίος όμως δεν προέβη στην εξέταση των επιχειρησιακών εγγράφων και δεν διέταξε τη διενέργεια ελέγχων στα προϊόντα. Η κα Schmitt ζήτησε να υποχρεωθεί ο TÜV Rheinland να της καταβάλει χρηματική ικανοποίηση ύψους 40 000 € λόγω ηθικής βλάβης καθώς και να αναγνωριστεί η υποχρέωση σε αποζημίωση τυχόν μελλοντικών υλικών ζημιών.  Στους προηγούμενους βαθμούς δικαιοδοσίας η αγωγή της κας Schmitt δεν ευδοκίμησε.

 

To Bundesgerichtshof (Γερμανία) ρωτά το ΔΕΕ αν ένας εγκεκριμένος οργανισμός, επιφορτισμένος με τον έλεγχο του συστήματος ποιότητας, την εξέταση του σχεδιασμού του προϊόντος και την επιτήρηση, ενεργεί με σκοπό την προστασία όλων των εν δυνάμει ασθενών και, ως εκ τούτου, ευθύνεται ευθέως και απεριορίστως έναντι των συγκεκριμένων ασθενών σε περίπτωση υπαίτιας παραβάσεως υποχρεώσεως.

 

 

ΔΕΕ: Απόφαση Mc Fadden (DE-Eυθύνη ιδιοκτήτη καταστήματος που προσφέρει δωρεάν Wi-Fi για την εκ μέρους χρήστη προσβολή του δικαιώματος δημιουργού)

C-484/14, Tobias Mc Fadden κατά Sony Music Entertainment Germany GmbH

 

Στην υπόθεση αυτή το Δικαστήριο καλείται να διευκρινίσει αν και κατά πόσον ένας επιτηδευματίας, ο οποίος διατηρεί σε λειτουργία ένα δίκτυο Wi-Fi με ανοικτή και δωρεάν πρόσβαση στο κοινό, μπορεί να ευθύνεται για προσβολή των δικαιωμάτων του δημιουργού εκ μέρους χρήστη του δικτύου αυτού.

 

Ο Tobias Mc Fadden εκμεταλλεύεται ένα κατάστημα τεχνικού εξοπλισμού εικόνας και ήχου κοντά στο Μόναχο, εντός του οποίου προσφέρει δωρεάν δίκτυο Wi-Fi. Το 2010 ένα μουσικό έργο, τα δικαιώματα του οποίου έχει η Sony, προσφέρθηκε παράνομα προς τηλεφόρτωση μέσω του δικτύου αυτού. Το Landgericht München I (Γερμανία), διατηρώντας αμφιβολίες ως προς το αν η οδηγία 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο αντιτίθεται σε μια έμμεση ευθύνη, υπέβαλε μια σειρά ερωτημάτων στο Δικαστήριο.

 

Κατά τον γενικό εισαγγελέα MSzpunar (βλ. Ανακοινωθέν Τύπου), ο εκμεταλλευόμενος κατάστημα, μπαρ ή ξενοδοχείο ο οποίος προσφέρει δωρεάν στο κοινό ένα δίκτυο Wi-Fi δεν ευθύνεται για τις προσβολές του δικαιώματος του δημιουργού εκ μέρους ενός χρήστη.

 

 

ΓΔΕΕ: Απόφαση Morningstar [EN- Δεσπόζουσα θέση-Κωδικοί χρηματοπιστωτικών μέσων reuters (κωδικοί RIC)]

T-76/14Morningstar κατά Επιτροπής

 

Το 2009, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία κατά της Thomson Reuters Corporation και εταιρειών υπό τον έλεγχό της, συμπεριλαμβανομένης της Reuters Limited (Thomson Reuters) για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην παγκόσμια αγορά για ενοποιημένα συστήματα διαβίβασης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.

 

Η Thomson Reuters (TR) είναι παγκόσμιας κλίμακας προμηθευτής χρηματοοικονομικών πληροφοριών για επαγγελματίες στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Κατόπιν διαδικασίας που κίνηση η Επιτροπή το 2009, διαπίστωσε ότι η TR έχει καταχραστεί τη δεσπόζουσα θέση της μέσω της επιβολής ορισμένων περιορισμών όσον αφορά τη χρήση των κωδικών χρηματοπιστωτικών μέσων Reuters (RIC). Τα RIC είναι σύντομοι αλφαριθμικοί κωδικοί εκπονημένοι από την TR, που ταυτοποιούν χρεόγραφα και τις τοποθεσίες εμπορίας τους. Συγκεκριμένα, η TR απαγορεύει στους πελάτες της να χρησιμοποιούν τους κωδικούς RIC για ανάκτηση δεδομένων από ενοποιημένα συστήματα διαβίβασης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο ή από άλλους παρόχους και δεν επιτρέπει σε τρίτα μέρη να δημιουργούν και να διατηρούν πίνακες αντιστοίχισης με κωδικούς RIC, οι οποίοι θα επέτρεπαν στα συστήματα των πελατών της TR να λειτουργούν σε συνδυασμό με ενοποιημένα συστήματα διαβίβασης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο άλλων παρόχων.

 

Η Morningstar (Σικάγο-ΗΠΑ), ανταγωνίστρια της TR, ζητεί από το ΓΔΕΕ την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, ότι οι υποχρεωτικές δεσμεύσεις που επέβαλε η Επιτροπή στην TR δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ανταγωνισμού.

 

ΓΔΕΕ: Ακροατήριο Ελλάδα κατά Επιτροπής (ΕΓΤΠΕ- Καθεστώς στρεμματικών ενισχύσεων)

Τ-112/15

 

Το 2014, η Επιτροπή διαπίστωσε ελλείψεις στη λειτουργία του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων και του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΑΑ-ΣΓΠ) όσον αφορά τους διασταυρωτικούς και τους διοικητικούς ελέγχους, ελλείψεις στους επιτόπιους ελέγχους και εσφαλμένους υπολογισμούς των πληρωμών και των κυρώσεων. Με την απόφαση 2014/950/ΕΕ, η Επιτροπή επέβαλε στην Ελλάδα διορθώσεις κατ’ αποκοπή στους τομείς των στρεμματικών ενισχύσεων, μεταξύ των οποίων οι ενισχύσεις για τους βοσκοτόπους και οι συμπληρωματικές συνδεδεμένες στρεμματικές ενισχύσεις, και της αγροτικής αναπτύξεως στο πλαίσιο του έτους 2008. Η Ελλάδα ζητεί την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής.

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Estella Cigna Αγγελίδη Τηλ.: (00352) 4303 2582     Μαρία Ζώη Τηλ.: (00352) 4303 2180

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Maria.zoi@curia.europa.eu

 

 

 

 

back to top