Ν. 4585/2018 (ΦΕΚ A 216 - 24.12.2018) Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ....και άλλες διατάξεις. Featured

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πάτρα, 31/12/2018

 

Σας  γνωρίζουμε ότι η παράταση προθεσμίας αμφισβήτησης πρώτων εγγραφών για το Εθνικό Κτηματολόγιο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A΄ 216 - 24.12.2018 (Ν. 4585/2018).

 

Εκ του Συλλόγου

back to top