ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 66 ΠΑΡ. 2α ΤΟΥ Ν. 2717/1999 ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

"Κατεβάστε" το σχετικό αρχείο.

Login to post comments
back to top