Διαταγές Πληρωμής του Δ. Εφετείου Πατρών που έχουν εκδοθεί έως σήμερα

Επισυνάπτονται οι πέντε διαταγές πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Πατρών που έχουν εκδοθεί έως σήμερα

back to top