Αχαϊκή Διοικητική Νομολογία έτους 2014 - Μάιος 2016

Εξεδόθη ο δεύτερος τόμος της Αχαϊκής Διοικητικής Νομολογίας που περιλαμβάνει αποφάσεις του Δ. Εφετείου και Δ. Πρωτοδικείου του έτους 2014.

Επισυνάπτεται σε μορφή pdf.

back to top