Εγκύκλιος από 18.3.2016 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Παροχή οδηγιών σχετικά με το χειρισμό υποθέσεων υπαγωγής οφειλετών στις διατάξεις του ν. 3869/2010

 

back to top