Τέλος Απογράφου

Η καταβολή του ποσού του τέλους απογράφου και της προσαύξησης 20% υπέρ ΟΓΑ γίνεται σε οποιαδήποτε ΔΟΥ με σχετική αίτηση στο όνομα και για λογαριασμό του εντολέα – ενάγοντος κλπ. (απαραίτητη η αναγραφή του ΑΦΜ του).

Η καταβολή τέλους απογράφου οποιασδήποτε αξίας γίνεται και με αγωγόσημο από το γραφείο 36 του Συλλόγου εντός Δικαστικού Μεγάρου.

Ο υπολογισμός αυτού γίνεται ανάλογα με τη φύση της υποθέσεως ως εξής:

Αντικείμενο

- Ενοχικό                 3% επί κεφαλαίου και τόκων

- Μίσθωμα κατοικίας  3% επί κεφαλαίου και τόκων

- Μίσθωμα εμπορικό  2% επί κεφαλαίου και τόκων

 

- Εμπορικό

- Εργατικό                3% επί κεφαλαίου και τόκων

- Αυτ/τα

- Διατροφή

 

Από τιμολόγια           2% επί των τόκων

 

- Δικαστική Δαπάνη

- Προσωπική κράτηση

- Έξωση

- Όταν δεν αφορά χρήματα

- Από συναλλαγματικές,                    Χωρίς τέλος

- Καθώς και σε περιπτώσεις έκδοσης

διαταγής πληρωμής από αλληλόχρεους

λογαριασμούς, συμβάσεις κλπ

Login to post comments
back to top