ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 2011 ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα, 29 Φεβρουαρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωρίζουμε στα μέλη μας ότι παρατείνεται η  προθεσμία υποβολής των ασφαλιστικών βιβλιαρίων έτους 2011  και της πληρωμής μέσω τραπεζών των οφειλών των ασφαλισμένων από ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2011, για τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών και για τον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών μέχρι την 30η  Απριλίου 2012.                                                          

                                                     Εκ του Συλλόγου

Δικαστικές Υπηρεσίες

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Α΄ Πρόεδρος Εφετών ............................................ 2610-322246
Β΄ Πρόεδρος Εφετών ............................................ 2610-317743
Γ΄ Πρόεδρος Εφετών ............................................ 2610-336286
Δ΄ Πρόεδρος Εφετών ............................................ 2610-339892
Συμβούλιο Εφετών ................................................ 2610-320473
Προϊστάμενος Διευθύνσεως …………………….. 2610-324808
Προϊσταμένη Πολιτικού ......................................... 2610-320780
Προσδιορισμός Πολιτικού ..................................... 2610-346191
Αρχείο ..................................................................... 2610-324328
Καθαρογραφή Πολιτικών Αποφάσεων ................... 2610-325235, 326031
Βουλεύματα ............................................................ 2610-343755
Προϊστάμενος Ποινικού ......................................... 2610-343500
Γραμματείς Τριμελούς ........................................... 2610-343500
Γραμματείς Ποινικού ............................................. 2610-311538
Γραμματείς Μ.Ο.Ε.- Πεντεμελούς
Μισθοδοτικά – Διαχείριση ....................................... 2610-326031
Επιμελητές ………………………2610-327517 Fax: 2610-340203

 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Εισαγγελέας Εφετών Πατρών ........................................................ 2610-320940
Γραφείο Α΄ και Β΄ Αντεισαγγελέων Εφετών .................................. 2610-321834
Γραφείο Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Αντεισαγγελέων Εφετών ..............................2610-327512
Προϊσταμένη Δ/νσης Γραμματείας ................................................ 2610-321728
Τμήμα Διοικητικό ........................................................................... 2610-325289
Τμήμα Τριμελούς Εφετείου Πλημ/των (προσδιορισμός) .............. 2610-327049
Τμήμα Τριμελούς Εφετείου Πλημ/των (κλήσεις) ......................... 2610-340787
Τμήμα Κακουργημάτων (προσδιορισμός) .................................... 2610-327513
Τμήμα Κακουργημάτων (κλήσεις) ................................................ 2610-327603
Γραφείο Επιμελητών Δικαστηρίων ................................................ 2610-315317
Γραφείο Επιμελητών Δικαστηρίων ...................................... Fax 2610-320648

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

Α΄ Πρόεδρος ...................................................................................... 2610-322238
Β΄ και Γ’ Πρόεδρος ............................................................................ 2610-328254
Δ΄ Πρόεδρος ...................................................................................... 2610-346189
Ε΄ και ΣΤ΄ Πρόεδρος ........................................................................ 2610-324872
Αίθουσα Δικαστών – Συμβουλίου ..................................................... 2610-324104
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ .................................................... 2610-320436
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ....................................................... 2610-314490 Fax: 2610-318296
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ................................................................. 2610-311753
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ............................................................. 2610-317531
ΔΙΕΞΑΓΩΓΕΣ (Παράρτημα-Ασφαλιστικά) ............................................ 2610-366710
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟ Ένδικα Μέσα: .................................. 2610-330467
Εκκαθάριση ποινών: ........................ 2610-330730
Ανάκριση: Α΄ Τηλ. & Fax ............................................ 2610-317812
Ανάκριση: Β΄ Τηλ. & Fax ............................................ 2610-317896
Ανάκριση: Γ΄ Τηλ. & Fax ............................................ 2610-322406
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ Παράρτημα Πρωτοδικείου Πατρών(Κανάρη 54)
Προσδιορισμός: ..................................................... 2610-310715
Δημοσίευση: ........................................................................ 2610-321597
Δικόγραφα: ........................................................................... 2610-310715
Βουλεύματα: ........................................................................ 2610-334077
Πτωχεύσεις: .......................................................................... 2610-334197
Πολυμελές : ........................................................................... 2610-324311
Γραμματείς Έδρας Πολιτικού: ............................................. 2610-340675, 323093
Καθαρογραφή ........................................................................ 2610-331375, 327551
Γραμματείς Έδρας Ποινικού : ................................ 2610-315814, 342714, 346726


ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Εισαγγελέας Α΄ ................................................................. 2610-313849
Εισαγγελέας Β΄ ................................................................. 2610-336677
Αντεισαγγελέας ................................................................. 2610-323353
Γραμματέας ....................................................................... 2610-323343
Μηνύσεις ........................................................................... 2610-325879
Διακίνηση Δικογραφιών ..................................................... 2610-318991
Πρωτόκολλο – Δι/κο ...........................................................2610-340557
Εκτέλεση Ποινών ................................................................2610-326712
Τριμελές ............................................................................. 2610-341543
Μονομελές ......................................................................... 2610-312171
Ποινικό Μητρώο ................................................................. 2610-324408
Κατηγορητήρια ................................................................... 2610-339176
Κατηγορητήρια ................................................................... 2610-310828
Επιμελητές .......................................................................... 2610-330853
Fax Υπηρεσίας ................................................................... 2610-315555
Fax Ποινικού Μητρώου .................................................... 2610-324408

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Κορίνθου 184 ................................................................. 2610-274804ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Γούναρη 60, Πάτρα
Πταισματοδίκης Α΄ Τμήματος ....................................... 2610-316732
Πταισματοδίκης Β΄ Τμήματος ....................................... 2610-316733
Πταισματοδίκης Γ΄ Τμήματος ....................................... 2610-335378
Πταισματοδίκης Δ΄ Τμήματος ...................................... 2610-316734
Πταισματοδίκης Ε΄ Τμήματος ..................................... 2610-316735
Προϊστάμενος Γραμματείας ........................... Τηλ. & Fax: 2610-313390
Γραμματείς έδρας .................................................. 2610-338150
Τμήμα Αποληψίμων - εκκαθάρισης – Επιμελητές ....................... 2610-314855
Δημόσιος Κατήγορος ................................................................... 2610-324073

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ Ρήγα Φεραίου 147, Πάτρα
Προϊστάμενος Πρόεδρος ..................................................... 2610-221091
Β΄ Πρόεδρος ........................................................................ 2610-623947
Εφέτες ................................................................................... 2610-623244
Αίθουσα διασκέψεων – Βιβλιοθήκη ................................ 2610-623244
Προϊσταμένη Δ/νσης Γραμματείας ........................................ 2610-275207
Γραμματεία Α΄ Τμήματος Συνεδριάσεων .................................... 2610-275762
Γραμματεία Β΄ Τμήματος Συνεδριάσεων ................................ 2610-220317
Τμήμα καθαρογραφής αποφάσεων ......................................... 2610-624989
FAX ................................................................................... 2610-278024

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Κανάρη 60, Πάτρα
Πρόεδρος Α΄ Τμήματος (Προϊστάμενος) ................................. 2610-327291
Πρόεδρος Β΄ Τμήματος ........................................................... 2610-334683
Πρόεδρος Γ΄ Τμήματος ............................................................ 2610-340439
Πρόεδρος Δ΄ Τμήματος ............................................................ 2610-330316
Αίθουσα Δικαστών .................................................................. 2610-335967
Fax ............................................................................................ 2610-316711
Προϊστάμενος Δ/νσης Γραμματείας ...................................... 2610-330669
Προσδιορισμός ..................................................................... 2610-343662
Λογιστήριο – Τμήμα Προσωπικού ....................................... 2610-344317
Α΄ Τμήμα Συνεδριάσεων ...................................................... 2610-329351
Β΄ Τμήμα Συνεδριάσεων ..................................................... 2610-322836
Γ΄ Τμήμα Συνεδριάσεων ...................................................... 2610-346596
Δ΄ Τμήμα Συνεδριάσεων ................................................. 2610-337973
Καθαρογραφή .................................................................. 2610-344317

 

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Φιλοποίμενος 14, Πάτρα
Προϊστάμενος – Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. .................................................. 2610-275631
Δικαστικοί Αντιπρόσωποι Ν.Σ.Κ. ............................................ 2610-272320, 224983
Γραμματεία ...................................................... 2610-272320, 224983 Fax: 2723

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ειρηνοδικείο Πατρών Κανάρη 48-52, Πάτρα
Προϊστάμενος Ειρηνοδικείου ....................................... 2610-330474
Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας ...................................... 2610-320883
Προϊστάμενος Γραμματείας ...................................... 2610-328655
Τμήμα Προσδιορισμού – Αρχείου – Διαταγών Πληρωμής ................ 2610-330807
Τμήμα Γραμματείας Έδρας – Καθαρογραφής ................... 2610-336832
Fax ..................... 2610-344684
Ειρηνοδικείο Δύμης ................................................. 26930-24392, 22792
Ειρηνοδικείο Ερυμάνθειας ............................................ 26940-31267
Ειρηνοδικείο Χαλανδρίτσας .................................... 26940-22363

 

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Υποθηκοφυλάκειο Πατρών Μιαούλη 19, Πάτρα
Διευθυντής ............................................... 2610-317020& Fax
Ταμείο – Πρωτόκολλο αιτήσεων .................................. 2610-317022
Τμήμα Μερίδων και Βαρών ........................................... 2610-317021
Τμήμα Ελεγκτών .......................................................... 2610-318532
Τμήμα Υποθηκών ........................................................ 2610-318046
Τμήμα Η/Υ .................................................................. 2610-334873
Υποθηκοφυλάκειο Δύμης Αράτου 52 Κ. Αχαΐας ......................... 26930-25323
Υποθηκοφυλάκειο Ερυμάνθειας (Τριταία) ................................... 26940-31119
Υποθηκοφυλάκειο Χαλανδρίτσας (Φαρών) ................................. 26940-22386
Υποθηκοφυλάκειο Ερινέου (Καμάρες) ........................................ 26910-31724
Υποθηκοφυλάκειο Αιγίου ............................................................. 26910-26905

Προϊστάμενος .............................................................................. 2610-240423
Fax: ............................................................................................... 2610-271284
Νομική Υπηρεσία ........................................................................ 2610-240426
Τοπογράφος .................................................................................. 2610-240421
Ταμεία ................................................................. 2610-240414, 2610-240416
Πιστοποιητικά - Αντίγραφα ................................. 2610-240411
Κτηματολογικά Φύλλα ........................................ 2610-240417
Καταχωρητές πράξεων ιδιοκτησίας .................... 2610-240410
Καταχωρητές Βαρών .......................................... 2610-240418
Αρχείο ................................................................ 2610-240422

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Αγ. Ανδρέου 103, Τ.Κ. 262 21
Τηλεφωνικό κέντρο ........................................... 2610-240410

 

ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΠΑΤΡΩΝ (Αγ. Στέφανος)
Διεύθυνση .................................................. 2610-647254
Διαχείριση .................................................. 2610-647255
Γραμματεία ................................................ 2610-647252, 647441
Λογιστήριο ................................................. 2610-647256
Κοινωνική Υπηρεσία ................................. 2610-647413
Ιατρείο ........................................................ 2610-647333
Μισθολόγιο ................................................ 2610-647442
Αρχιφυλακείο ............................................. 2610-647253
Γραφείο Αρχυφύλακα ................................ 2610-647240, Fax: 647241
Εξωτερική φρουρά – Γραφείο Διοικητή .............................. 2610-647337
Εξωτερική φρουρά – Γραμματεία ........................................ 2610-647251

 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ Τηλ. κέντρο ................................ 2610-341002

Άμεση Επέμβαση Λιμενικού Σώματος ............... 108 (& από κινητό)

Λιμενική Αστυνομία .............................. 2610-317447, Ρίο 991203

ΤΕΛΩΝΕΙΟ Τηλ. κέντρο .......................... 2610-335644

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ................ 2610-453347

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΑΪΑΣ .................. 109, 133, 2610-695000-5010

ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΤΗΣ ............................ 2610-226150, 2610-695300, 695301

ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ........................ 2610-277835, 695302, 695303

Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών ........................... 2610-695113-5

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ................... 2610-266150,695200

ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ....................... 2610-695202

Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών ..............

Άμεση Δράση – Τμηματάρχης .................... 2610-695321

Αξ. Υπηρεσίας ......................................... 100, 2610-695333

R/Τ Κέντρο ............................................ 109, 133, 2610-695332

Διευθυντής ................................. 2610-695100

Υποδιευθυντής ........................... 2610-224519, 695101

Γραμματέας ................................ 2610-695102-03

Αξ. Υπηρεσίας ............................. 2610-695130-131

Γραφείο Αλλοδαπών ................... 2610-695110

Γραφείο Ελέγχου Διαβατηρίων ............ 2610-695181-2

Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών
...........2610-695162-3

Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας ........ 2610-695190-1


ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Α ΄Αστυνομικό Τμήμα Πατρών
Πανεπιστημίου 138 .................. 2610-420716, 429989, 420715, 695046

Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών
Ερμού 95 ..................... 2610-695284, 695288, 695282

Γ΄Αστυνομικό Τμήμα Πατρών
Γούναρη 52 ...... 2610-320020, 328201, 325795, 323508,695034

Δ΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών
Πατρών- Πύργου .......... 2610-525322,527151,695042,528696

Ε΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών

Μαυροματαίων 14, ........ 2610-313300,324866,322705,695050-52

Τμήμα Μεταγωγών-Δικαστηρίων Πατρών
Ι. Βλάχου 4 ........ 2610-325562,343304,325563,695060-62


ΥΠ.Ε.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ [ΠΡΩΗΝ ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΣΔΟΕ)]

Ακτή Δυμαίων 18

Τηλ. Κέντρο ............................... 2610-343473, 342254

Διευθυντής ............................... 2610-318037, 338185, Fax 335928

Γραμματεία ............................ 2610-326105


ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Μαιζώνος 200 ........................ 2610-317550

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

Γούναρη 119 ......................... 2610-224319, 223659

Φυλακές

ΦΥΛΑΚΕΣ - ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ -ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Δικαστική Κορυδαλλού 210-4957136 210-4950339
Ψυχ. Κρατουμένων 210-4959824 210-4958740
Νοσ. Κρατουμένων 210-4959108 210-4960733
Γυναικείες Φυλακές 210-4955320 210-4953323
Σωφρον. Κατάστ. Ανηλίκων Κορυδαλλού 210-4952781 210-4952644
Κεντρική Αποθήκη Υλικού (Κ.Α.Υ.Φ.) 210-4959235 210-4959051
Ίδρυμα Αγωγής Ανηλ. Θηλέων Αθηνών 210-7708131 210-7788503
Ι.Α.Α. Επαγγελμ. Εκαπαίδευσης 210-4950514 210-4950514

ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ

Φυλ. Αλικαρνασσού 2810-223488 2810-228462
Πρεβαντόριο κρατουμένων Άμφισσας 22650-23283 22650-23283
Φυλ. Βόλου 24210-84881 24210-84881
Φυλ. Θεσ/νίκης 2310-754933 2310-754933
Φυλ. Ιωαννίνων 26510-41513 26510-41513
Φυλ. Κέρκυρας 26610-39414 26610-39414
Φυλ. Κομοτηνής 25310-22890 25310-32969
Φυλ. Κορίνθου 27410-24890 27410-24890
Φυλ. Κω 22420-22207 22420-22207
Φυλ. Λάρισσας 2410-619905 2410-619905
Φυλ. Ναυπλίου 27520-22802 27520-22802
Φυλ. Νεάπολης 28410-33737 28410-33737
Φυλ. Πάτρας 2610-647234 2610-647252
Φυλ. Τρικάλων 24310-27501 24310-33640
Φυλ. Τρίπολης 2710-232160 2710-232160
Φυλ. Χαλκίδας 22210-83260 22210-83208
Φυλ. Χανίων 28210-46700 28210-46700
Φυλ. Χίου 22710-44270 22710-44272

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
Φυλ. Κασσάνδρας 23740-31498 23740-31498
Φυλ. Τίρυνθας 27520-26204 27520-26204
Φυλ. Αγιάς 28210-32259 28210-31234
Α. Σ. Κ. Α. Κασσαβετείας 24220-51233 24220-51233

ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ
Ι. Α. Αρρένων Βόλου 24210-71781 24210-71781

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ Δ.Σ.Π.: ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 2-3/9/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πάτρα, 30/8/2011

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου 2011 στην Πάτρα και στην αίθουσα διαλέξεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών (Φιλοποίμενος 24 – 3ος όροφος), πρόκειται να διεξαχθούν οι εργασίες της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
-1) Τα νέα δεδομένα στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος μετά το Ν.3919/2011 και οι φορολογικές τους προεκτάσεις.
-2) Αλλαγές στη φορολογία των δικηγόρων με τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ.7 του Ν.3943/2011 και 31 Ν.3986/2011
-3) Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (Τ.Υ.Δ.Ε.): Ανάγκη άμεσης λήψης απόφασης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων λειτουργίας του.
-4) Τέταρτη Αναθεώρηση του Μνημονίου και ενδεχόμενες αλλαγές στο επάγγελμα του Δικηγόρου και στις επαγγελματικές τους Ενώσεις. Απάντηση στο έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
-5) Συμβατότητα της εθνικής νομοθεσίας περί ίδρυσης δικηγορικών εταιριών με τα άρθρα 49 επ. ΣΛΕΕ και την οδηγία 2006/123/ΕΚ
-6) Π.Δ. για Κώδικα Διαφήμισης

Όποιο μέλος του Συλλόγου μας επιθυμεί, μπορεί να παρακολουθήσει τις εργασίες της Ολομέλειας.

Εκ του Συλλόγου

Δικηγορικοί Σύλλογοι άλλων πόλεων

α/α

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τηλέφωνο

Συλλόγου

Τηλέφωνο

Προέδρου

1

Αθηνών

Βερβεσός Δημήτριος

210-3398270

210-3647348

2

Αγρινίου

Νικάκης Δημήτριος

26410-57467

26410-32110

3

Αιγίου

Μπέσκος Γεώργιος

 

26910-21903

           29411

26910-60211

4

Αλεξ/λης

(Έβρου)

Ζαμπούκης Ιωάννης

 

25510-26712

25510-82438

5

Αμαλιάδος

Θεοδόσης Αθανάσιος

26220-28715

           24996

26220-24538

6

Άμφισσας

Πήττα Σταυρούλα

22650-28285

22650-72263

7

Άρτας

Νικολάου Μιχαήλ

26810-75175

26810-26166

8

Βέροιας

Καραβασίλης Φώτιος

23310-24715

23310-20786

9

Βόλου

Στρατηγόπουλος Χρήστος

 

24210-30704

            23554

24210-26517

10

Γιαννιτσών

Φουντουκίδης Ευστάθιος

23820-22556

23820-27617

11

Γρεβενών

Παπαϊωάννου Χρήστος

24620-23860

24620-22473

12

Γυθείου

Μπαλιτσάρη Ανθούλα

27330-24373

27330-22402

13

Δράμας

Πούλιος Αναστάσιος

 

25210-22694

25210-22464

25210-22548

14

Εδέσσης

Γαϊσίδου Λεμονιά

23810-22852

23810-23843

15

Ευρυτανίας

Γαλανός Αθανάσιος

22370-25125

22370-80282

16

Ζακύνθου

Γιατράς Ιωάννης-Διονύσιος

26950-23938

2695042506

17

Ηλείας

Δημητρουλόπουλος Δημήτριος

26210-22649

26210-36436

18

Ηρακλείου

Ροζάκης Άρης

 

 

2810-288312

          286386

2810-330345

19

Θεσπρωτίας

(Ηγουμενίτσα)

Μπέζας Νικόλαος

26650-23651

26650-27816

26650-22398

20

Θεσσαλονίκης

Κουτσοχήνας Ευστάθιος

2310-542987

           543451

2310-551140

 

 

21

Θηβών

Μανάρα-Μαυράκη Σωτηρία

22620-27955

22620-27071

22

Ιωαννίνων

Νάκα Μαρία

26510-37858

26510-72525

23

Καβάλας

Γραμμένος Γεώργιος

2510-222289

2510-224436

2510-224635

24

Καλαβρύτων

Οικονόμου Ανδρέας

26920-22242

26960-31606

25

Καλαμάτας

Ξηρογιάννης Περικλής

27210-22411

27210-88828

26

Καρδίτσας

Ανυφαντής Γεώργιος

24410-21646

24410-25007

27

Καστοριάς

Μπαλιάκας Γεώργιος

24670-22674

24670-27058

28

Κατερίνης

Στρίμπα Ασημίνα

23510-23761

           36973

23510-75200

29

Κερκύρας

Καλούδης Γεώργιος

26610-39622

26610-41615

26610-37627

30

Κεφαλληνίας

Σαββαόγλου Σάββας

26710-23524

26710-26509

31

Κιλκίς

Αρτόγλου Ευρώπη

23410-26169

23410-28603

32

Κοζάνης

Δημητρόπουλος Χρήστος

24610-36018

24610-24102

33

Κορίνθου

Επιβατινού Παναγιώτα

27410-22155

27410-83881

34

Κυπαρισσίας

Πετρόπουλος Αθανάσιος

27610-22374

27610-23085

35

Κω

Χατζηάμαλλος Εμμανουήλ

 

22420-48915

22420-20592

36

Λαμίας

Μακρυγιάννης Αθανάσιος

22310-27685

22310-38665

37

Λαρίσης

Μπασδέκη Νικολέττα

2410-532037

2410-259885

38

Λασιθίου

Παραουλάκης Γεώργιος

28410-32158

28420-22206

39

Λεβαδείας

Δαλαμάγκας Βασίλειος

22610-29505

22610-28077

40

Λευκάδας

Γαντζίας Γεράσιμος

26450-25220

26450-23747

41

Μεσολογγίου

Παϊσιος Χρήστος

26310-22434

26340-22227

42

Μυτιλήνης

Καλλίας Δημήτριος

22510-28432

22510-43530

43

Νάξου

Μάρκου Μαρία

 

22850-24187

22850-22630

44

Ναυπλίου

Ορφανός Δημήτριος

 

27520-27344

27520-21689     

45

Ξάνθης

Μαλάκης Κωνσταντίνος

25410-22691

 

25410-22617

46

Ορεστιάδας

Μεμετζή Αννα

25520-29901

25520-27704

47

Πατρών

Ζούπας Αθανάσιος

2610-320931

2610-270686

48

Πειραιώς

Σταματογιάννης Γεώργιος

210-4176251

210-4531535

49

Πρεβέζης

Γεωργίου Θωμάς

26820-23410

26820-28686

50

Ρεθύμνης

Μουνδριανάκης Ευάγγελος

28310-22409

28310-29333

51

Ροδόπης (Κομοτηνή)

Χατζηαντωνίου Ιωάννα

25310-22551

25310-22626

52

Ρόδου

Περίδης Βασίλειος

22410-20413 

 

22410-35432

53

Σάμου

Κολλάρος Γεώργιος

22730-27881

22730-28870

54

Σερρών

Καρίπογλου Παναγιώτης

23210-56315

23210-23307

55

Σπάρτης

Κομνηνός Παναγιώτης

 

27310-26253

27310-23495

56

Σύρου

Φιφλής Κωνσταντίνος

22810-82407

22840-23804

57

Τρικάλων

Γουγουλάκης Νικόλαος

 

24310-27526

24310-33620

58

Τριπόλεως

Εκλογές 10 & 17/12

2710-222357

 

59

Φλωρίνης

Καραντζίδης Βασίλειος

23850-22767

23850-26955

60

Χαλκίδας

Γκίκας Δημήτριος

22210-20827

           27170

22210-20560

61

Χαλκιδικής

Ζήσης Παντελής

 

23710-22397

23710-24757

62

Χανίων

Δασκαλάκης Ιωάννης

 

28210-52171

28210-54529

28210-93410

63

Χίου

Ζαννάρα Ανθίππη

22710-43522

22710-24043

 

 

 

 

 

Subscribe to this RSS feed