Ψήφισμα του Δ.Σ.Πατρών για την εξαγγελθείσα «τριχοτόμηση» του Πρωτοδικείου Αθηνών

                
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ                                                             

Πάτρα, 8/6/2018

                                                   

ΨΗΦΙΣΜΑ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Π αναφορικά με την πρόσφατη εξαγγελία του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης για την «τριχοτόμηση» του Πρωτοδικείου Αθηνών και δη από το προσεχές Δικαστικό έτος, έλαβε την εξής ομόφωνη απόφαση :

Προϋπόθεση  για την επιτυχή υλοποίηση οποιασδήποτε αποφάσεως που επηρεάζει δομικά τις συνθήκες απονομής δικαιοσύνης αποτελεί η προηγούμενη ολοκληρωμένη μελέτη, από άποψη στελέχωσης και υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς και ο ουσιαστικός διάλογος μεταξύ όλων των άμεσα εμπλεκομένων φορέων, ιδίως των Δικηγόρων και των Δικαστικών Λειτουργών.

Η πρόσφατη εξαγγελία του κ. Υπουργού, έγινε χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση και  κυρίως χωρίς την άποψη των δικηγόρων της Αθήνας, που θα έπρεπε να έχουν τον πρώτο λόγο. Μέσω δημοψηφίσματος, που ορθώς εξήγγειλε ο Δ.Σ.Α, θα εκφράσουν τη θέση τους  για την «τριχοτόμηση» του Πρωτοδικείου Αθηνών και για αυτό η συμμετοχή τους θα πρέπει να είναι μαζική.

                                                                               

                                                 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Read more...
Subscribe to this RSS feed