Administrator

Administrator

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διαμαρτυρία ΔΣΠ προς τον πρωθυπουργό για τη μη υλοποίηση της δέσμευσής του για χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους δικηγόρους για το μήνα Μάιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, μετά την από 18.5.2020 συνεδρίασή του, με τηλεδιάσκεψη, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση, η οποία κοινοποιήθηκε προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη:

 

Πάτρα, 19 Μαΐου 2020

     

Είναι σε όλους γνωστό πως από την  έναρξη της πανδημίας μέχρι και σήμερα, οι δικηγόροι, όπως και οι λοιποί επιστήμονες, οι οποίοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την υγειονομική αυτή κρίση, λόγω  της αναστολής ή του περιορισμού λειτουργίας  υπηρεσιών,  των  περιοριστικών μέτρων  που ελήφθησαν για την ασφαλή άσκηση των  επαγγελματικών δραστηριοτήτων αλλά και αυτών για τον περιορισμό  της μετακίνησης των πολιτών,  δεν έχουμε λάβει οποιαδήποτε οικονομική στήριξη από την Πολιτεία, μέσω της προβλεπόμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, παρά το γεγονός ότι την αποζημίωση αυτή έχουν λάβει χιλιάδες ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων,   χωρίς να υφίσταται κανένας δικαιολογητικός λόγος για τη δυσμενή αυτή εις βάρος μας μεταχείριση.

Η μόνη οικονομική παροχή της Πολιτείας που χορηγήθηκε  προς εμάς τους δικηγόρους και τους λοιπούς επιστημονικούς κλάδους αφορά στο ποσό των 600 ευρώ, που τελικώς χορηγήθηκε μετά την κατάργηση του προγράμματος «τηλεκατάρτισης» επιστημόνων, και το οποίο (ποσό)  δεν έχει ακόμη καταβληθεί  στο σύνολο των δικαιούχων.

Μάλιστα, η αναστολή της λειτουργίας των υπηρεσιών μας συνεχίζεται κατά πασίδηλο τρόπο και για ολόκληρο το Μάιο, τόσο με την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26804/2020, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1588/Β/25-4-2020, όσο και με  την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340 ΦΕΚ 1857/Β/15-5-2020. Με αυτές τις δύο υπουργικές αποφάσεις, κατά τον πλέον προφανή τρόπο, συνεχίζεται η αναστολή των υπηρεσιών μας, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών έχουν καταστεί ανέφικτες με το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, αυτό της μη συζητήσεως των προσδιορισμένων υποθέσεων ενώπιον των ακροατηρίων των Δικαστηρίων.

Οι εξαιρέσεις στη λειτουργία των Δικαστηρίων αφορούν  ελάχιστο ποσοστό της δικηγορικής ύλης, που αγγίζει το 1% περίπου της δικαστηριακής ύλης, όπως άλλωστε είναι σε όλους γνωστό.

Είναι προφανές λοιπόν, ότι επί της ουσίας ουδέν έχει αλλάξει σε σχέση με την αρχικώς αποφασισθείσα αναστολή των υπηρεσιών μας ήδη για το διάστημα από 16-3-2020 έως και 30-4-2020.

Με βάση τα ανωτέρω, και για την οικονομική στήριξη του κλάδου, η οποία αυτή τη στιγμή καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική, εάν αναλογισθεί κάποιος, ότι ενώ όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις επαναλειτουργούν, πολλοί δε ακόμη ελεύθεροι επαγγελματίες εργάζονται, οι δικηγόροι εξακολουθούν να παραμένουν σε αναστολή.

Ζητούμε την άμεση υλοποίηση της κυβερνητικής δέσμευσης για την χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το μήνα Μάϊο, ύψους 800 ευρώ, στους επιστημονικούς κλάδους, σύμφωνα  και με την πρόσφατη από 2.4.2020, από το βήμα της Βουλής, ρητή εξαγγελία του Πρωθυπουργού, με την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία θα πρέπει να λάβει χώρα εντός των επομένων ημερών, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η μη περαιτέρω καθυστέρηση στην καταβολή του ποσού αυτού.

  

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΠΑΣ                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών: Παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για την υπαγωγή

20 Μαΐου 2020

Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών: Παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για την υπαγωγή

Με το άρθρο 17 του νομοσχεδίου "Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις.", παρατείνεται κατά τέσσερις (4) μήνες η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για την υπαγωγή σε ρύθμιση του συνόλου των οφειλών των μη μισθωτών ασφαλισμένων, καθώς και των ασφαλισμένων προς Ο.Γ.Α., που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, και δύναται αυτή να υποβληθεί έως 30.9.2020 (αντί της 31.5.2020) κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα.

Επί του άρθρου 17

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προτείνεται η παράταση μέχρι 30.9.2020 της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α' 73). Η ανωτέρω παράταση προτείνεται προκειμένου οι οφειλέτες-μη μισθωτοί, που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e- Ε.Φ.Κ.Α. για τον προσδιορισμό της οφειλής τους, να μη χάσουν το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση του παραπάνω νόμου λόγω τυχόν καθυστέρησης της διαδικασίας προσδιορισμού των οφειλών από το φορέα.

Άρθρο 17

Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019

Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α' 73) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3, όπου η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του παρόντος, η ως άνω καταληκτική ημερομηνία αφορά στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο). Ως υποβολή αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής θεωρείται και η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις οφειλετών που απαιτείται επιβεβαίωση των ασφαλιστικών τους στοιχείων ή οι οφειλές τους είναι υπό επεξεργασία και χωρίς να απαιτείται η τελική επιλογή του επανυπολογισμού ή μη των οφειλών. Στις περιπτώσεις αυτές η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ και εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την υπαγωγή στην ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποβληθεί μετά τις 30.9.2020».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ

Με πρόσφατο σχέδιο νόμου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προβλέπει την υφ΄ όρο παραγραφή και παύση της ποινικής δίωξης αξιόποινων πράξεων, για τις οποίες ο νόμος ως κύρια ποινή απειλεί ποινή φυλακίσεως έως ένα έτος ή χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας ή σωρευτικά κάποιες από τις παραπάνω ποινές.

Η ψήφιση του άνω νομοσχεδίου που γίνεται για τη δήθεν επιτάχυνση της δικαιοσύνης δεν θα έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα στον επιδιωκόμενο σκοπό, όπως άλλωστε και οι ανάλογες ρυθμίσεις που είχαν λάβει χώρα στο παρελθόν.  

Η ανωτέρω πρόταση παραγραφής εκκρεμών υποθέσεων, που επιχειρείται με το άνω σχέδιο απαξιώνει κοινωνικά το θεσμό της δικαιοσύνης, προσβάλλει το Κράτος Δικαίου, αδιαφορεί για τα θύματα των ανωτέρω πράξεων.

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση οι πολίτες, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί τις παράνομες πράξεις, έχουν ήδη υποβληθεί σε ταλαιπωρία και έξοδα, δεν προστατεύονται από την Πολιτεία, αντίθετα επιβραβεύονται οι δράστες και προσβάλλεται κατάφωρα το κοινό περί δικαίου αίσθημα.

Καλούμε την Κυβέρνηση να αποσύρει τα παραπάνω νομοσχέδιο.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΠΑΣ                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

Subscribe to this RSS feed