Δικαστικές Υπηρεσίες

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Α΄ Πρόεδρος Εφετών ............................................ 2610-322246
Β΄ Πρόεδρος Εφετών ............................................ 2610-317743
Γ΄ Πρόεδρος Εφετών ............................................ 2610-336286
Δ΄ Πρόεδρος Εφετών ............................................ 2610-339892
Συμβούλιο Εφετών ................................................ 2610-320473
Προϊστάμενος Διευθύνσεως …………………….. 2610-324808
Προϊσταμένη Πολιτικού ......................................... 2610-320780
Προσδιορισμός Πολιτικού ..................................... 2610-346191
Αρχείο ..................................................................... 2610-324328
Καθαρογραφή Πολιτικών Αποφάσεων ................... 2610-325235, 326031
Βουλεύματα ............................................................ 2610-343755
Προϊστάμενος Ποινικού ......................................... 2610-343500
Γραμματείς Τριμελούς ........................................... 2610-343500
Γραμματείς Ποινικού ............................................. 2610-311538
Γραμματείς Μ.Ο.Ε.- Πεντεμελούς
Μισθοδοτικά – Διαχείριση ....................................... 2610-326031
Επιμελητές ………………………2610-327517 Fax: 2610-340203

 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Εισαγγελέας Εφετών Πατρών ........................................................ 2610-320940
Γραφείο Α΄ και Β΄ Αντεισαγγελέων Εφετών .................................. 2610-321834
Γραφείο Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Αντεισαγγελέων Εφετών ..............................2610-327512
Προϊσταμένη Δ/νσης Γραμματείας ................................................ 2610-321728
Τμήμα Διοικητικό ........................................................................... 2610-325289
Τμήμα Τριμελούς Εφετείου Πλημ/των (προσδιορισμός) .............. 2610-327049
Τμήμα Τριμελούς Εφετείου Πλημ/των (κλήσεις) ......................... 2610-340787
Τμήμα Κακουργημάτων (προσδιορισμός) .................................... 2610-327513
Τμήμα Κακουργημάτων (κλήσεις) ................................................ 2610-327603
Γραφείο Επιμελητών Δικαστηρίων ................................................ 2610-315317
Γραφείο Επιμελητών Δικαστηρίων ...................................... Fax 2610-320648

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

Α΄ Πρόεδρος ...................................................................................... 2610-322238
Β΄ και Γ’ Πρόεδρος ............................................................................ 2610-328254
Δ΄ Πρόεδρος ...................................................................................... 2610-346189
Ε΄ και ΣΤ΄ Πρόεδρος ........................................................................ 2610-324872
Αίθουσα Δικαστών – Συμβουλίου ..................................................... 2610-324104
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ .................................................... 2610-320436
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ....................................................... 2610-314490 Fax: 2610-318296
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ................................................................. 2610-311753
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ............................................................. 2610-317531
ΔΙΕΞΑΓΩΓΕΣ (Παράρτημα-Ασφαλιστικά) ............................................ 2610-366710
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟ Ένδικα Μέσα: .................................. 2610-330467
Εκκαθάριση ποινών: ........................ 2610-330730
Ανάκριση: Α΄ Τηλ. & Fax ............................................ 2610-317812
Ανάκριση: Β΄ Τηλ. & Fax ............................................ 2610-317896
Ανάκριση: Γ΄ Τηλ. & Fax ............................................ 2610-322406
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ Παράρτημα Πρωτοδικείου Πατρών(Κανάρη 54)
Προσδιορισμός: ..................................................... 2610-310715
Δημοσίευση: ........................................................................ 2610-321597
Δικόγραφα: ........................................................................... 2610-310715
Βουλεύματα: ........................................................................ 2610-334077
Πτωχεύσεις: .......................................................................... 2610-334197
Πολυμελές : ........................................................................... 2610-324311
Γραμματείς Έδρας Πολιτικού: ............................................. 2610-340675, 323093
Καθαρογραφή ........................................................................ 2610-331375, 327551
Γραμματείς Έδρας Ποινικού : ................................ 2610-315814, 342714, 346726


ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Εισαγγελέας Α΄ ................................................................. 2610-313849
Εισαγγελέας Β΄ ................................................................. 2610-336677
Αντεισαγγελέας ................................................................. 2610-323353
Γραμματέας ....................................................................... 2610-323343
Μηνύσεις ........................................................................... 2610-325879
Διακίνηση Δικογραφιών ..................................................... 2610-318991
Πρωτόκολλο – Δι/κο ...........................................................2610-340557
Εκτέλεση Ποινών ................................................................2610-326712
Τριμελές ............................................................................. 2610-341543
Μονομελές ......................................................................... 2610-312171
Ποινικό Μητρώο ................................................................. 2610-324408
Κατηγορητήρια ................................................................... 2610-339176
Κατηγορητήρια ................................................................... 2610-310828
Επιμελητές .......................................................................... 2610-330853
Fax Υπηρεσίας ................................................................... 2610-315555
Fax Ποινικού Μητρώου .................................................... 2610-324408

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Κορίνθου 184 ................................................................. 2610-274804ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Γούναρη 60, Πάτρα
Πταισματοδίκης Α΄ Τμήματος ....................................... 2610-316732
Πταισματοδίκης Β΄ Τμήματος ....................................... 2610-316733
Πταισματοδίκης Γ΄ Τμήματος ....................................... 2610-335378
Πταισματοδίκης Δ΄ Τμήματος ...................................... 2610-316734
Πταισματοδίκης Ε΄ Τμήματος ..................................... 2610-316735
Προϊστάμενος Γραμματείας ........................... Τηλ. & Fax: 2610-313390
Γραμματείς έδρας .................................................. 2610-338150
Τμήμα Αποληψίμων - εκκαθάρισης – Επιμελητές ....................... 2610-314855
Δημόσιος Κατήγορος ................................................................... 2610-324073

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ Ρήγα Φεραίου 147, Πάτρα
Προϊστάμενος Πρόεδρος ..................................................... 2610-221091
Β΄ Πρόεδρος ........................................................................ 2610-623947
Εφέτες ................................................................................... 2610-623244
Αίθουσα διασκέψεων – Βιβλιοθήκη ................................ 2610-623244
Προϊσταμένη Δ/νσης Γραμματείας ........................................ 2610-275207
Γραμματεία Α΄ Τμήματος Συνεδριάσεων .................................... 2610-275762
Γραμματεία Β΄ Τμήματος Συνεδριάσεων ................................ 2610-220317
Τμήμα καθαρογραφής αποφάσεων ......................................... 2610-624989
FAX ................................................................................... 2610-278024

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Κανάρη 60, Πάτρα
Πρόεδρος Α΄ Τμήματος (Προϊστάμενος) ................................. 2610-327291
Πρόεδρος Β΄ Τμήματος ........................................................... 2610-334683
Πρόεδρος Γ΄ Τμήματος ............................................................ 2610-340439
Πρόεδρος Δ΄ Τμήματος ............................................................ 2610-330316
Αίθουσα Δικαστών .................................................................. 2610-335967
Fax ............................................................................................ 2610-316711
Προϊστάμενος Δ/νσης Γραμματείας ...................................... 2610-330669
Προσδιορισμός ..................................................................... 2610-343662
Λογιστήριο – Τμήμα Προσωπικού ....................................... 2610-344317
Α΄ Τμήμα Συνεδριάσεων ...................................................... 2610-329351
Β΄ Τμήμα Συνεδριάσεων ..................................................... 2610-322836
Γ΄ Τμήμα Συνεδριάσεων ...................................................... 2610-346596
Δ΄ Τμήμα Συνεδριάσεων ................................................. 2610-337973
Καθαρογραφή .................................................................. 2610-344317

 

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Φιλοποίμενος 14, Πάτρα
Προϊστάμενος – Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. .................................................. 2610-275631
Δικαστικοί Αντιπρόσωποι Ν.Σ.Κ. ............................................ 2610-272320, 224983
Γραμματεία ...................................................... 2610-272320, 224983 Fax: 2723

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ειρηνοδικείο Πατρών Κανάρη 48-52, Πάτρα
Προϊστάμενος Ειρηνοδικείου ....................................... 2610-330474
Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας ...................................... 2610-320883
Προϊστάμενος Γραμματείας ...................................... 2610-328655
Τμήμα Προσδιορισμού – Αρχείου – Διαταγών Πληρωμής ................ 2610-330807
Τμήμα Γραμματείας Έδρας – Καθαρογραφής ................... 2610-336832
Fax ..................... 2610-344684
Ειρηνοδικείο Δύμης ................................................. 26930-24392, 22792
Ειρηνοδικείο Ερυμάνθειας ............................................ 26940-31267
Ειρηνοδικείο Χαλανδρίτσας .................................... 26940-22363

 

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Υποθηκοφυλάκειο Πατρών Μιαούλη 19, Πάτρα
Διευθυντής ............................................... 2610-317020& Fax
Ταμείο – Πρωτόκολλο αιτήσεων .................................. 2610-317022
Τμήμα Μερίδων και Βαρών ........................................... 2610-317021
Τμήμα Ελεγκτών .......................................................... 2610-318532
Τμήμα Υποθηκών ........................................................ 2610-318046
Τμήμα Η/Υ .................................................................. 2610-334873
Υποθηκοφυλάκειο Δύμης Αράτου 52 Κ. Αχαΐας ......................... 26930-25323
Υποθηκοφυλάκειο Ερυμάνθειας (Τριταία) ................................... 26940-31119
Υποθηκοφυλάκειο Χαλανδρίτσας (Φαρών) ................................. 26940-22386
Υποθηκοφυλάκειο Ερινέου (Καμάρες) ........................................ 26910-31724
Υποθηκοφυλάκειο Αιγίου ............................................................. 26910-26905

Προϊστάμενος .............................................................................. 2610-240423
Fax: ............................................................................................... 2610-271284
Νομική Υπηρεσία ........................................................................ 2610-240426
Τοπογράφος .................................................................................. 2610-240421
Ταμεία ................................................................. 2610-240414, 2610-240416
Πιστοποιητικά - Αντίγραφα ................................. 2610-240411
Κτηματολογικά Φύλλα ........................................ 2610-240417
Καταχωρητές πράξεων ιδιοκτησίας .................... 2610-240410
Καταχωρητές Βαρών .......................................... 2610-240418
Αρχείο ................................................................ 2610-240422

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Αγ. Ανδρέου 103, Τ.Κ. 262 21
Τηλεφωνικό κέντρο ........................................... 2610-240410

 

ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΠΑΤΡΩΝ (Αγ. Στέφανος)
Διεύθυνση .................................................. 2610-647254
Διαχείριση .................................................. 2610-647255
Γραμματεία ................................................ 2610-647252, 647441
Λογιστήριο ................................................. 2610-647256
Κοινωνική Υπηρεσία ................................. 2610-647413
Ιατρείο ........................................................ 2610-647333
Μισθολόγιο ................................................ 2610-647442
Αρχιφυλακείο ............................................. 2610-647253
Γραφείο Αρχυφύλακα ................................ 2610-647240, Fax: 647241
Εξωτερική φρουρά – Γραφείο Διοικητή .............................. 2610-647337
Εξωτερική φρουρά – Γραμματεία ........................................ 2610-647251

 

Login to post comments
back to top