Ε.Φ.Κ.Α.

Εγκύκλιοι Υπουργείου Εργασίας σχετικά με συντάξεις Ν. 4387/2016 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΠΑΤΡΑ 30/12/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εγκύκλιοι του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αν. Πετρόπουλου  

σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου 4387/2016 αφορούν:

 

-την διαδικασία αναπροσαρμογής των καταβαλλόμενων ή καταβλητέων κατά τις 12/5/2016 συντάξεων

-τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου 4387/2016

-διευκρινίσεις για την έννοια και τους όρους προσδιορισμού της εθνικής σύνταξης

-τις προϋποθέσεις χορήγησης των συντάξεων χηρείας

-τους όρους χορήγησης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων(ΕΚΑΣ) για το έτος 2017.

 

Μπορείτε να δείτε τις εγκυκλίους στα παρακάτω συνημμένα αρχεία.