Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 30/2017 Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.4469/2017 που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

Μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.

Login to post comments
back to top