ΕΤΑΑ - ΤΥΔΕ

Προϋποθέσεις παροχών ασθενείας ανασφάλιστων

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ              

Πάτρα, 10/6/2015

Ανακοίνωση

Γνωρίζουμε στα μέλη μας ότι, σύμφωνα με την  παράγραφο 7 του άρθρου 30 του Νόμου 4320/19-03-2015 (Φ.Ε.Κ. 29/19-3-2015) ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης Νομικών, οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών τους στο ΤΥΔΕ, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη τους παροχές ασθένειας σε είδος έως 29.2.2016, ΕΦΟΣOΝ

οι οφειλές τους στο ΤΥΔΕ αφορούν τα διαχειριστικά έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ (Ν. 4254/2014 Φ.Ε.Κ. 85/7-4-2014)
Εκ του Συλλόγου

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ                               

Πάτρα, 21/7/2014
                             
                
Γνωρίζουμε στα μέλη μας ότι σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1635/τεύχος Β΄/20-06-2014, καταργήθηκαν οι χειρόγραφες θεωρήσεις των βιβλιαρίων ασθενείας και οι αποστολές των sticks θεώρησης. Επομένως οι θεωρήσεις των άμεσων και έμμεσων μελών, από 20 Ιουνίου 2014, γίνονται πλέον ηλεκτρονικά από τον Δικηγόρο Σύλλογο Πατρών, ως χρήστη Μεταβολών Ασφαλιστικής Ικανότητας, με την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ΤΥΔΕ και την παράδοση του βιβλιαρίου στο Σύλλογο.  Το βιβλιάριο ασθενείας παραμένει η ασφαλιστική ταυτότητα του ασφαλισμένου.
Ως εκ τούτου, η επιβεβαίωση της ασφαλιστικής ικανότητες όλων των Ελλήνων Πολιτών, γίνεται πλέον on- line από τους ίδιους τους Παρόχους Υγείας (Ιατρούς, Νοσοκομεία κ.λ.π) μέσω του Συστήματος «ΑΤΛΑΣ»,  το πρότυπο, ψηφιακό Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης − Ασφαλιστικής Ικανότητας.

Εκ του Συλλόγου

Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ - ΤΥΔΕ

 

Για να κατεβάσετε το ενημερωτικό δελτίο, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τα έντυπα των αιτήσεων, πατήστε εδώ.

Για τα δικαιολογητικά οφειλής έως 10.000€, πατήστε εδώ.

Για τα δικαιολογητικά οφειλής άνω των 10.000€, πατήστε εδώ.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΥΔΕ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πάτρα, 30/9/2011

Σύμφωνα με το Ν. 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 τ. Α΄) οι ασκούμενοι Δικηγόροι από την εγγραφή τους στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των Τομέων Υγείας Δικηγόρων του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΑ καταβάλλοντες τις προβλεπόμενες κάθε φορά ασφαλιστικές εισφορές πρώτης πενταετίας, εφ’ όσον δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού οργανισμού για παροχ

Εκ του Συλλόγου

Για δικαιολογητικά εγγραφής στο ΤΥΔΕ "κατεβάστε" το σχετικό αρχείο από εδώ ή από το menu "δικαιολογητικά"

Ψήφισμα Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων και κατάληψη για την απαράδεκτη κατάσταση της υγειονομικής περίθαλψης των Δικηγόρων της Περιφέρειας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 10/2/2012
Αριθ. Πρωτ. 71

Π ρ ο ς
• τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη
• Το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ)
• Τον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (Τ.Υ.Δ.Ε.)


Σας αποστέλλουμε το Ψήφισμα των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Περιφέρειας για την απαράδεκτη κατάσταση της υγειονομικής περίθαλψης των Δικηγόρων της Περιφέρειας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ
-Tον κ.ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
-Το ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)-ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (Τ.Υ.Δ.Ε.)
*************************
Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της Περιφέρειας της Ελλάδος, που υπάγονται για την υγειονομική τους περίθαλψη στον ΤΥΔΕ-ΕΤΑΑ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΝΑ
Για την παντελή αδιαφορία των αρμοδίων προς τους Δικηγόρους της Επαρχίας, οι οποίοι ενώ έχουν εμπρόθεσμα καταβάλει τις εισφορές τους και συνεχίζουν μέσω του ενσήμου ΤΥΔΕ να ενισχύουν καθημερινά τα οικονομικά του, εν τούτοις το ΤΥΔΕ έχει ουσιαστικά σταματήσει την καταβολή των υποχρεώσεών του, τόσο προς τα φαρμακεία, τα οποία (μέσω των φαρμακευτικών τους συλλόγων) έχουν καταγγείλει τις συμβάσεις τους με τον ΤΥΔΕ, όσο και προς τους ιατρούς (οι οποίοι επίσης διακόπτουν τις συμβάσεις τους) και επιπρόσθετα οφείλει στα μέλη του δαπάνες φαρμακευτικής, ιατρικής, οδοντιατρικής, παρακλινικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, οι οποίες ανέρχονται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, από το έτος 2009 και ήδη και τα δημόσια Νοσοκομεία δεν δέχονται τα μέλη του.
Έτσι, λοιπόν, οι δικηγόροι της περιφέρειας είναι σήμερα αναγκασμένοι να πληρώνουν τα φάρμακα τους, τους γιατρούς, καθώς και τα δημόσια νοσοκομεία και ουσιαστικά δεν έχουν υγειονομική περίθαλψη και είναι παντελώς ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ.
Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, ιδιαίτερα δε για όσους δικηγόρους πάσχουν από σοβαρές και χρόνιες παθήσεις, που χρειάζονται φάρμακα υψηλού μηνιαίου κόστους και χρειάζεται άμεση επίλυση.
Είναι αυτονόητο ότι η υγεία είναι το ύψιστο αγαθό για κάθε άνθρωπο, επομένως η ευθύνη των αρμοδίων, για παράλειψη οφειλομένων νομίμων ενεργειών, είναι μεγάλη, αφού απειλείται από τις παραλείψεις τους ακόμα και η ζωή μας.
Τα γεγονότα αυτά πλήττουν στους δύσκολους σημερινούς καιρούς σοβαρά τον ατομικό, οικογενειακό προϋπολογισμό κάθε ασφαλισμένου δικηγόρου, που εξ’ ιδίων έχει καταβάλει δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης σημαντικού ποσού, οι οποίες ουσιαστικά δεν του επιστρέφονται ποτέ.
ΕΠΕΙΔΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΙ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ ΑΠΡΟΧΩΡΗΤΟ.
Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της Περιφέρειας διαμαρτυρόμαστε έντονα προς τον κ.Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και προς τις διοικήσεις ΕΤΑΑ και ΤΥΔΕ για την απαράδεκτη δημιουργηθείσα κατάσταση υγειονομικής περίθαλψης των δικηγόρων της περιφέρειας και απαιτούμε την άμεση επίλυση του προβλήματος με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Αποχή Δικηγόρων Πέμπτη και Παρασκευή 9, 10/2/2012

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πάτρα, 8/2/2012

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, στην έκτακτη συνεδρίαση του την 8η Φεβρουαρίου 2012, αποφάσισε
1) Την αποχή των μελών του από την άσκηση των καθηκόντων τους την 9η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Πέμπτη, σύμφωνα με την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που λήφθηκε την 7/2/2012 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις προωθούμενες κατ’ επιταγή της «ΤΡΟΙΚΑΣ» νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, που απαξιώνουν το δικηγορικό λειτούργημα και οδηγούν αυτό στην ουσιαστική κατάργησή του.
2) Την αποχή των μελών του από την άσκηση των καθηκόντων τους την 10η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Παρασκευή, προς ενίσχυση της κινητοποίησης στα γραφεία του Τ.Υ.Δ.Ε. και σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το πρόβλημα του Ταμείου, καθότι ο ασφαλιστικός μας οργανισμός έχει από διετία παύσει να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του έναντι των ασφαλισμένων δικηγόρων και ουσιαστικά είμαστε ανασφάλιστοι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Subscribe to this RSS feed