gototopgototop

dspatras.gr

- Ν. 4051/2012 άρθρο 3 παρ. 2: Καθορισμός δικαιούχων της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης και του ανώτατου ποσού αυτής.

 

Άρθρο 3
Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας
Δημοσιονομικής Πολιτικής

2. Το άρθρο 131 του π.δ. 96/2007 (Α΄ 116 ) αντικαθίστα−
ται ως εξής:
«Άρθρο 131
1. Στους λειτουργούς και υπαλλήλους των Υπουργείων
Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και
Περιφερειών, καθώς και στους εφόρους αντιπροσώπων
δικαστικής αρχής, τους αντιπροσώπους δικαστικής αρ−
χής και στους γραμματείς και διερμηνείς των εφορευτι−
κών επιτροπών, που αποδεδειγμένα απασχολούνται για
την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των βουλευτικών,
δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και των ευρωε−
κλογών, καθώς και κάθε άλλης εκδήλωσης της λαϊκής
ετυμηγορίας, τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση
των σχετικών αποτελεσμάτων, χορηγείται ειδική εκλο−
γική αποζημίωση, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της
οποίας, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Εσωτερικών. Η ανωτέρω αποζημίωση
υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορο−
λογία εισοδήματος. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο
αριθμός των ανωτέρω λειτουργών και υπαλλήλων που
απασχολούνται κάθε φορά.
Ειδικά για τους λειτουργούς και υπαλλήλους των
Υπουργείων Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των Αποκεντρωμένων Διοι−
κήσεων και Περιφερειών, η ανωτέρω αποζημίωση δεν
μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500)
ευρώ εφάπαξ.
Η συνολική κάθε φορά δαπάνη, για όλους τους ανω−
τέρω, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε εκα−
τομμύρια (25.000.000) ευρώ.
2. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 9 του άρθρου
20 του ν. 2386/1996 (Α΄43), καθώς και κάθε άλλη γενική ή
ειδική διάταξη κατά το μέρος που αντίκειται στις διατά−
ξεις του παρόντος άρθρου ή κατά το μέρος που ρυθμίζει
θέματα που διέπονται από αυτό, καταργούνται.